Pressmeddelande -

Fordonsindustrin i Sverige – överlever den?

Pressmöte den 7 maj, klockan 11-12.30 Fordonsindustrin är en av Sveriges viktigaste exportnäringar. Under årtionden har den utvecklats till en av världens främsta industristrukturer. Men den står inför stora utmaningar. Ägandet koncentreras till allt färre och större aktörer. Produktionskostnaderna pressas genom effektivisering och flyttning till låglöneländer. Miljö, klimat, drivmedel och säkerhet kräver nya tekniska lösningar. Klarar svensk fordonsindustri utmaningarna? Kan ökade satsningar på forskning, utveckling och innovationer stärka fordonsindustrin? Kan den svenska fordonsindustrin överleva överhuvudtaget? VINNOVA har i samarbete med svenska fordonsregioner, Fordons Komponent Gruppen, BIL Sweden, Automotive Sweden, Vägverket och konsultföretaget Addendi AB genomfört en kartläggning av företagen inom den svenska fordonsindustrin. · Hur omfattande är branschen i Sverige? · Vilka fordonskluster och kompetenser finns? · Hur forsknings- och utvecklingsintensiva är fordonsföretagen i Sverige? · Hur starka är de svenska fordonsregionerna och vilka profiler har de? Studien presenteras under ett pressmöte den måndagen den 7 maj klockan 11-12.30. Plats: VINNOVA, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm Medverkar gör bland andra Per Eriksson, generaldirektör VINNOVA, Ove Pettersson, VINNOVA, Bertil Moldén, VD BIL Sweden, Svenåke Berglie, VD Fordons Komponent Gruppen, Helena L Nilsson, VästraGötalandsregionen, Malin Norén, Automotive Sweden, samt Tage Dolk, Addendi AB. Henrik Brånstad pressekreterare VINNOVA 101 58 Stockholm tel 08-473 30 30 mobil 070-512 55 61 e-post Henrik.Branstad@VINNOVA.se www.VINNOVA.se

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Det gör vi främst genom att ge bidrag till innovationsprojekt och till forskning som behövs för att utveckla nya lösningar. Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Kontakter

Daniel Holmberg

Presskontakt Pressekreterare 08- 473 31 00 Länk-text