Pressmeddelande -

Konferens om nordiska IKT-samarbeten

Norges forskningsråd, Tekes i Finland och VINNOVA i Sverige driver sedan några år tillbaka NORDITE - ett gemensamt forsknings- och utvecklingsprogram inom informations- och kommunikationsteknik. I programmet utvecklas trådlös kommunikation genom till exempel trådlösa sensorer, trådlösa nätverk, mjukvarudefinierad radio och RFID. Under en konferens i Stockholm den 19 november presenteras resultaten.


Inbjudna till konferensen är projektdeltagare (forskare och industrirepresentanter) och representanter från Tekes, VINNOVA och Norges forskningsråd. Medverkar gör bland andra Riku Jäntti och Pertti Vainikainen, Helsinki University of Technology, Anders Rydberg, Uppsala universitet, Mikael Skoglund, KTH, Per Gunningberg, WISENET, Werner Hilliges, grundare av Datachassi AB, samt Jonas Wallberg och Ciro Vasquez, VINNOVA.

NORDITE-programmet kräver ett aktivt deltagande av företag och samarbete mellan fors­kargrupper i de tre länderna. Hittills har två utlysningar genomförts. I den första utlysningen 2005 satsade VINNOVA cirka 23 miljoner kronor. I den andra utlysningen satsades sammanlagt cirka 80 miljoner kronor på sex projekt, varav VINNOVA stod för drygt 29 miljoner kronor. Under konferensen presenteras främst resultat från den andra omgången av NORDITE.


Tid: Onsdagen den 19 november, klockan 9-17

Plats: Berns Salonger, Berzelii Park, Stockholm


Anmäl gärna deltagande till Birgitta.Lonne@VINNOVA.se


Se hela programmet: http://www.vinnova.se/misc/menyer-och-funktioner/Kalendarium/Kalender/081119-NORDITE-Conference-2008/


Läs mer om NORDITE:

http://www.vinnova.se/Verksamhet/Informations--och-kommunikationsteknik/NORDITE/

och http://www.vinnova.se/Press/Pressmeddelanden/2007/2007-12-03-Over-75-miljoner-satsas-pa-nordiska-samarbeten-kring-tradlos-kommunikation/För ytterligare information: Ciro Vasquez, VINNOVA, telefon 08-473 31 30, e-post Ciro.Vasquez@VINNOVA.se, eller Ylva Bäcklund, VINNOVA, 08-473 32 15, e-post Ylva.Backlund@VINNOVA.se

-----------
Henrik Brånstad
pressekreterare VINNOVA
101 58 Stockholm
tel 08-473 30 30
mobil 070-512 55 61
e-post Henrik.Branstad@VINNOVA.se
www.VINNOVA.se

Ämnen

  • Politik

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Det gör vi främst genom att ge bidrag till innovationsprojekt och till forskning som behövs för att utveckla nya lösningar. Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Kontakter

Daniel Holmberg

Presskontakt Pressekreterare 08- 473 31 00 Länk-text