Pressmeddelande -

Nationell satsning på precisionsmedicin ska ge fler patienter rätt behandling i rätt tid

Nu växlar Sverige upp arbetet med precisionsmedicin inom hälso- och sjukvården och den kliniska forskningen. Satsningen innebär att fler patienter kan få rätt behandling i rätt tid och skapar ökade möjligheter för Sverige som ett attraktivt land för innovation och klinisk forskning.

Sverige ska bli bättre på att ta tillvara på möjligheterna för vård och behandling som utformas utifrån patienters unika förutsättningar, så kallad precisionsmedicin. Nu ska precisionsmedicin etableras inom hälso- och sjukvården på nationell nivå genom initiativet Genomic Medicine Sweden. Vinnova bidrar med 43,8 miljoner kronor till satsningen som totalt uppgår till 84,2 miljoner kronor. Bakom satsningen står landets medicinska fakulteter tillsammans med sju regioner och landsting.

- Det här är en unik satsning som kan öka precisionen i hälso- och sjukvården och göra den mer individanpassad. Framförallt kommer detta göra stor skillnad för patienters möjlighet till mer precisa diagnoser och skräddarsydd behandling, säger Frida Lundmark, handläggare för satsningen på Vinnova.

När forskning och hälso- och sjukvård arbetar nära och integrerat möjliggörs synergier och nya samarbeten och ger förutsättningar för en jämlik vård över landet. Nya forskningsrön införs direkt i hälso- och sjukvården vilket ger förutsättningar för att rätt behandling kan sättas in vid rätt tidpunkt för varje patient, något som sparar såväl lidande för patienten som samhällets resurser. En annan viktig aspekt är ökad tillgänglighet av data för forskning, vilket möjliggör för Sverige att erbjuda en attraktiv infrastruktur för innovation och klinisk forskning där akademi och näringsliv tillsammans kan kraftsamla för fortsatt utveckling.

- Jag ser att Genomic Medicine Sweden kommer att göra Sverige än mer attraktivt för internationella aktörer, inte minst från life science-industrin. Vi bidrar till att skapa en infrastruktur som ger möjligheter till spännande forsknings- och innovationssamarbeten, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

En nationell satsning på precisionsmedicin är en fråga som har pekats ut som särskilt viktig av samverkansgruppen för regeringens samverkansprogram life science.


För mer information:
Frida Lundmark, 08-473 30 74, frida.lundmark@vinnova.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Skåne

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Det gör vi främst genom att ge bidrag till innovationsprojekt och till forskning som behövs för att utveckla nya lösningar. Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Kontakter

Daniel Holmberg

Presskontakt Pressekreterare 08- 473 31 00 Länk-text