Pressmeddelande -

Nytt avtal ska stärka forskning och innovation inom svensk flygindustri

Onsdag den 17 februari tecknas avtal mellan det europeiska flygforskningsprogrammet Clean Sky och två svenska regioner: Västra Götalandsregionen och Region Östergötland. Avtalet ska stärka samarbetet mellan en av EU:s största miljö- och forskningssatsningar och de svenska framstående klustren inom flygindustrin – något som på sikt bidrar till tillväxt och nya jobb i Sverige.

Clean Sky samfinansieras mellan industrin och EU och ska bidra till minskade utsläpp av koldioxid och kväveoxid och till minskat buller från flyget.

Sverige har en framstående civil flygindustri, som främst finns i två regionala kluster: Östergötland, där Saab tillverkar flygplanstrukturer och system samt i Västra Götaland, där GKN tillverkar motorkomponenter. Både Saab och GKN är medlemmar på högsta nivån i Clean Sky.

Clean Sky har inför framtiden valt att fokusera på samarbete med regioner som har en framstående flygindustri. Det inleddes under 2015 med regioner i Frankrike, Spanien och Italien och nu inleds samarbeten med Sverige med Västra Götalandsregionen och Region Östergötland.

Avtalet är ett Memorandum of understanding (MoU), som ger regionerna möjlighet att matcha satsningar från Clean Sky med pengar från EU:s regionfonder och egna regionala medel. Något som kan leda till större satsningar på forskning och innovation i den svenska flygindustrin och till att fler företag får möjlighet att söka pengar för deltagande i Clean Sky-projekt.

Den svenska flygindustrin ligger långt fram när det gäller till exempel utveckling av flygplansvingar med minskat luftmotstånd och motorkomponenter som ger högre verkningsgrad i flygmotorer, något som bidrar till lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp från flyget. Det förstärkta samarbetet med Clean Sky kan bana väg för ytterligare satsningar på forskning och innovation inom flygindustrin i Sverige.

Det nationella strategiska innovationsprogrammet Innovair, som Vinnova står bakom tillsammans med Energimyndigheten och Formas, har medverkat till att avtalet blir verklighet genom att föra dialog med Clean Sky.

- Att regioner i Sverige får detta samarbete med Clean Sky är en bekräftelse på den svenska flygindustrins starka ställning och avtalet ger en möjlighet att stärka vår position ytterligare på en växande global marknad i framtiden. Inte minst skapas det ökade möjligheter för små och medelstora företag i regionerna att kunna bli en del av projekten, säger Anders Blom, programchef för Innovair.

Västra Götalandsregionen och Region Östergötland har ett regionalt tillväxtansvar för sina respektive geografiska områden som formuleras i regionala tillväxtstrategier. För båda regionerna ingår flygindustri och produktionsteknik som prioriterade områden.

- Västra Götalandsregionen ser samarbetet med Clean Sky som en möjlighet för att skapa utveckling och industriell expansion inom sektorn och samtidigt bidra till att en mindre fossilberoende teknik kan sprids globalt, säger Fredrik Adolfsson, regional utvecklingsdirektör.

- Region Östergötland ser detta som en viktig samverkansplattform för att möjliggöra medverkan och öka tillgången till utvecklingsmedel för företag i vår region samtidigt som det stärker upp de satsningar kring flygteknik som redan pågår, säger regionutvecklingsdirektör Andreas Capilla.


Avtalet undertecknas vid en ceremoni på Vinnova onsdag den 17 februari, se webbsändningen här


För mer information:

Anders Blom, Innovair, 073-444 78 42, anders.blom@foi.se
Ebba Lindegren, Vinnova, 08-473 32 46, ebba.lindegren@vinnova.se

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Västra Götaland

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Vinnova är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Presskontakt

Daniel Holmberg

Presskontakt Pressekreterare 08- 473 31 00 Länk-text