Pressmeddelande -

Pressinbjudan 26 oktober Lindholmen Science Park: Fordonsindustrin och myndigheter presenterar unika färdplaner för framtidens fordonskoncept

Hur ska svensk fordonsindustri stå stark i den internationella konkurrensen? Kan framtidens transporter ske med minimal miljöpåverkan och färre trafikolyckor? I ett världsunikt samarbete har fordonssektorn och ansvariga myndigheter tagit fram färdplaner som visar hur nya fordonskoncept ska stärka industrins konkurrenskraft och nå högt ställda samhällsmål inom klimat och trafiksäkerhet.

Färdplanerna ger en strukturerad bild av kommande forsknings- och utvecklingsbehov inom fordonssektorn samt förväntade resultat i form av mindre fossilberoende, högre trafiksäkerhet och effektivare nyttjande av fordon och infrastruktur.

På konferensen i Göteborg presenteras färdplanerna. Företrädare för industri och myndigheter presenterar vägen framåt för Sverige inom framtidens fordon och hållbara transporter. Konferensen lyfter även fram resultat av fordonsindustrins och statens samverkan för miljö, trafiksäkerhet och konkurrenskraft inom ramen för de fordonsforskningsprogram som pågått sedan 1994 och idag sker genom FFI – Fordonsstrategisk Forskning och Innovation.

Medverkar gör:
Håkan Ekengren, statssekreterare, Näringsdepartementet, Jan-Eric Sundgren, direktör miljö- och samhällsfrågor, AB Volvo, Paul Welander, kvalitetschef, Volvo Personvagnar, Lars Stenqvist, senior vice president, Scania, Mats Fägerhag, teknisk utvecklingschef, Saab Automobile, Fredrik Sidahl, vd, FKG, Anna Dubois, Chalmers, Charlotte Brogren, generaldirektör, VINNOVA, Gunnar Malm, generaldirektör, Trafikverket samt Anders Lewald, enhetschef, Energimyndigheten

Moderator: Mia Odabas

 Välkommen till FFI-konferens den 26 oktober på Lindholmen!

 Anmäl dig på www.vinnova.se/ffikonferens2011

Kontaktpersoner: Sanna.Berg@vinnova.se, tel 08-473 3228, Torbjörn.Biding@trafikverket.se, tel 031-63 52 73

FFI, Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, är ett samarbete mellan staten (VINNOVA, Trafikverket och Energimyndigheten) och fordonsindustrin (Scania CV, AB Volvo, Volvo Personvagnar, Saab Automobile och FKG) om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena Klimat & Miljö samt Säkerhet. Satsningen omsätter årligen 1 miljard kronor, varav hälften är offentliga medel.

Ämnen

  • Politik

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Det gör vi främst genom att ge bidrag till innovationsprojekt och till forskning som behövs för att utveckla nya lösningar. Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Presskontakt

Daniel Holmberg

Daniel Holmberg

Presskontakt Pressekreterare 08- 473 31 00