Pressmeddelande -

Pressinbjudan - Vem använder framtiden e-tjänster?

Frukostseminarium, fredag 19 maj I den nya VINNOVA-rapporten ”Framtidens e-förvaltning” skildras morgondagens e-förvaltning genom framtidsscenarier för år 2016. Skriften presenteras under ett frukostseminarium den 19 maj. Blir användarna mer avancerade och krävande när det gäller e-tjänster? Om den ekonomiska utvecklingen blir mindre positiv, så går IT-sprid­ningen långsammare. En utökad digital klyfta kan medföra att en elit snabbt tar till sig ny teknik medan majoriteten halkar efter. Samverkar olika delar av statsförvaltningen i framtiden? E-förvaltningen och Internet erbjuder stora möjligheter att länka samman tjäns­ter och information. Vilka krafter påverkar och vilka beslut behövs? Fyra framtidsscenarier för år 2016 presenteras: staten.se, Den oinbjudne gästen, Reträtten och Generationsklyftan. Trenderna har dragits till sin spets för att ge en tydlig bild av i vilka riktningar utvecklingen kan gå. Medverkar gör författaren Lennart Nordfors, Gullers Grupp, Madeleine Siösteen Thiel, VINNOVA, samt historikern Lars Ilshammar. Tid: fredagen den 19 maj, 2006, klockan 9-10.30. Frukost serveras från klockan 8.30. Plats: VINNOVA, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm ----------- Henrik Brånstad pressekreterare VINNOVA 101 58 Stockholm tel 08-473 30 30 mobil 070-512 55 61 e-post henrik.branstad@VINNOVA.se www.VINNOVA.se

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Det gör vi främst genom att ge bidrag till innovationsprojekt och till forskning som behövs för att utveckla nya lösningar. Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Kontakter

Daniel Holmberg

Presskontakt Pressekreterare 08- 473 31 00 Länk-text