Pressmeddelande -

Stor satsning på forskningscentrum ska göra Sverige ledande inom biologiska läkemedel

I samarbete med Vetenskapsrådet satsar Vinnova över 100 miljoner kronor under de kommande åren på uppbyggnad av tre nya centrum för att skapa starka forsknings- och utvecklingsmiljöer inom biologiska läkemedel. Syftet är att Sverige ska bli ledande inom området.

I centrumen ska flera av Sveriges största läkemedelsföretag arbeta tillsammans med mindre företag, universitet och högskolor och aktörer inom hälso- och sjukvården, inom forskning, utveckling och innovation.

Satsningen ingår i ett åttaårigt forskningsprogram för biologiska läkemedel på totalt 320 miljoner kronor och är en del i regeringens strategiska samverkansprogram inom life science.

- Centrumen ska medverka till att Sverige blir ett ledande land inom utveckling och produktion av biologiska läkemedel. Det kan på sikt ge förutsättningar för exportframgångar, tillväxt och nya jobb, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

Följande centrum får finansiering från Vinnova med sammanlagt 104 miljoner kronor. Minst lika mycket tillkommer i medfinansiering från parterna som medverkar.

CAMP - Centre for Advanced Medical Products, 48 miljoner
Ska etablera sig som en internationellt erkänt centrum med fokus på tillväxt i industrin och i små och medelstora företag, klinisk praxis, forskning och utbildning, avancerad produktionsteknik och ett framstående innovations- och företagsklimat. På längre sikt kan centrumet bidra till att attrahera investeringar från den globala life science industrin, inklusive läkemedel, biotech, medicinsk teknik och servicenäring.
25 parter under ledning av Umeå universitet
Centrumföreståndare: Pontus Blomberg, pontus.blomberg@karolinska.se

CellNova - centre for development and production of next generation biological drugs, 40 miljoner
Centrumet bygger på omfattande forskning inom områden relevanta för utveckling av biologiska läkemedel. Forskare med stor erfarenhet av kliniskt utvecklingsarbete medverkar också, inklusive läkemedelsutveckling, hälsoekonomi och regulatoriska frågor. Arbetet inom forskningsprogrammen och projekten kommer att genomföras i nära samarbete med de industriella deltagarna.
10 parter under ledning av KTH
Centrumföreståndare: Sophia Hober, sophia@kth.se

NextBioForm - Utvecklings- och formuleringscentrum för nästa generations biologiska läkemedel, 16 miljoner i en första etapp
Centrumet ska fokusera på att förbättra beredningsformer och produktion av biologiska läkemedel. Samarbetet ska överbrygga gapet mellan bioprocess och läkemedelstillverkning.
17 parter under ledning av RISE
Centrumföreståndare: Anna Fureby, anna.fureby@ri.se


För mer information:
Jenni Nordborg, 08-473 30 75, jenni.nordborg@vinnova.se

Ämnen

  • Politik

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Vinnova är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Kontakter

Daniel Holmberg

Presskontakt Pressekreterare 08- 473 31 00 Länk-text