Pressmeddelande -

Testbäddar i vård och omsorg får 20 miljoner

VINNOVA satsar 20 miljoner kronor för att stödja utveckling och etablering av testbäddar inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Testbäddarna kommer kunna erbjuda öppna test- och demonstrationsmiljöer för företag och vårdgivare som vill pröva, validera och demonstrera nyttan av sina innovationer i verksamheten tillsammans med vård- och omsorgspersonalen.

En välfungerande hälso- och sjukvård som erbjuder medborgare vård av hög kvalitet och tillgänglighet kräver snabbare spridning och användning av innovationer. Hur väl innovationer utvecklas och nyttiggörs är av central betydelse för kvalitetsutvecklingen inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen liksom för svensk tillväxt. Regeringen har därför givit VINNOVA i uppdrag att genomföra en satsning på testbäddar för att stärka innovationsförmågan inom vård och omsorg samt öka näringslivets konkurrenskraft.

VINNOVA, som är Sveriges innovationsmyndighet, satsar nu 20 miljoner kronor på 17 förstudier och fem projekt som gör det möjligt för företag att utveckla, testa och införa nya produkter, tjänster, processer och organisatoriska lösningar i nära samarbete med vård- och omsorgspersonal.

Medlen ska stimulera etablering av miljöer i vård- och omsorgsverksamheten där konkreta idéer från företag och vårdgivare kan leda till nya kommersialiserade och implementerade innovationer inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen. I satsningen har VINNOVA valt att stödja både specialiserade tematiska testbäddar och mer generella miljöer som blir en fortsättning på VINNOVAs existerande satsning på Innovationsslussar.

VINNOVA utför satsningen efter samråd med Tillväxtverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Sedan tidigare har VINNOVA finansierat ett antal innovationsslussar med näraliggande inriktning för att fånga nya förbättringsidéer från personal och företag.

Följande projekt beviljas medel:

 • Testbädd för IT inom hälso- och sjukvård, 2 970 000 kronor, Landstinget i Värmland, Karlstad
 • Testbädd HoS Skåne, 2 500 000 kronor, Region Skåne, Malmö
 • Nationell testbädd för innovativ strålbehandling, 3 000 000 kronor, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 • Karolinska Testbädd, 3 000 000 kronor, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 • Testbädd LIÖ, 1 800 000 kronor,  Östergötlands läns landsting, Linköping

Förstudiemedel:

En del i en träffsäker innovationsprocess, 400 000 kronor, Region Halland, Halmstad

 • Etablering av testbäddar inom SLL Innovation, 400 000 kronor, Danderyds sjukhus AB, Stockholm
 • Förstudie Testbädd individcentrerad närsjukvård, 396 800 kronor, Norrbottens läns landsting, Luleå
 • MISTEL Mötesplats för Innovation i Samverkan TEstbädd för Livskvalitet, 400 000 kronor, Västerås kommun, Västerås
 • Nordic Health, 400 000 kronor, Regionförbundet Västerbottens län, Umeå
 • Norrlandicus Care Lab, 400 000 kronor, Sundsvall kommun, Sundsvall
 • Om vi gör det tillsammans del II, 400 000 kronor, Eskilstuna kommun, Eskilstuna
 • Spjutspets Västerbotten, 400 000 kronor, Västerbottens läns landsting, Umeå
 • Testbädd för larmprocessen, 400 000 kronor, SOS Alarm Sverige Akiebolag, Stockholm
 • Testbädd för patientnära tjänsteinnovationer, 400 000 kronor, Landstinget i Värmland, Karlstad
 • Testbädd för äldreomsorgen i Malmö stad, 399 946 kronor, Malmö kommun, Malmö
 • Testbädd Individcentrerad Livskvalitet - iLive, 400 000 kronor, Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik
 • Testbädd Närvård Gävleborg, 354 200 kronor, Regionförbundet Gävleborg, Gävle
 • Testbädd Sörmland i Samverkan inom vård och omsorg, 400 000 kronor, Eskilstuna kommun, Eskilstuna
 • Testbäddar inom hälso-och sjukvården i Västmanland, 400 000 kronor, Västmanlands läns landsting, Västerås
 • TÄDI Testbädd för Äldreomsorg med Distansöverbryggande ICT, 400 000 kronor, Skellefteå kommun, Skellefteå
 • Äldreliv Nordost, 400 000 kronor, Österåkers kommun, Åkersberga

Ämnen

 • Politik

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Det gör vi främst genom att ge bidrag till innovationsprojekt och till forskning som behövs för att utveckla nya lösningar. Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Kontakter

Daniel Holmberg

Presskontakt Pressekreterare 08- 473 31 00 Länk-text