Pressmeddelande -

Textilåtervinning som gör miljön till vinnare – ett av 24 nya projekt inom Utmaningsdriven innovation

En lösning för att mekaniskt återvinna textilier, innovationer som löser uppkopplingsproblematiken i gles- och landsbygd och förnyelsebara plastmaterial för en cirkulär och biobaserad ekonomi. Det är några av de 24 nya projekt som Vinnova finansierar genom programmet Utmaningsdriven innovation.

Inom programmet Utmaningsdriven innovation ges finansiering i tre steg. Nu får projekt finansiering i det första steget där projekten initieras. Projekt med goda resultat har senare möjlighet att gå vidare i steg två och tre.

- Vi ger här möjlighet för företag, kommuner och lärosäten att tillsammans börja arbeta med innovativa lösningar för att möta samhällsutmaningar. Projekten ska på sikt kunna ge både samhällsnytta och affärsnytta, säger Daniel Rencrantz, programansvarig för Utmaningsdriven innovation på Vinnova.

Projekten som får finansiering möter samhällsutmaningar som definierats i de fem strategiska samverkansprogram som regeringen satsar på.

Följande 24 projekt får finansiering med sammanlagt knappt 12 miljoner kronor, max 500 000 kronor per projekt:

Framtidens hälsa och sjukvård

Next Period, genomförs av 3 parter under ledning av Innventia och Helena Halonen.
Teknikstöd för hälsofrämjande beteendeförändringar, genomförs av 6 parter under ledning av Mälardalens högskola och Maria Ehn.
Minska vårdrelaterade infektioner genom innovativa rengörings- och steriliseringsprocesser och smarta material, genomförs av 6 parter under ledning av Getinge Infection Control och Cecilia Anderberg.
Digital plattform för nyttiggörande av patientgenererad hälsodata, genomförs av 9 parter under ledning av SICS Swedish ICT och Dag Forsen.
Kirurgens Perspektiv - En 3D bildplattform för kirurgisk utbildning och utveckling av robotkirurgi, genomförs av 4 parter under ledning av Region Skåne och Phan Kiet Tran.
Personal- och operationsplaneringsstöd, genomförs av 4 parter under ledning av Blekinge tekniska högskola och Marie Persson.


Hållbar industriell utveckling

Utvinning av högvärdiga komponenter ur svenska naturresurser, genomförs av 8 parter under ledning av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Tim Nielsen.
Cirkulär och hållbar användning av smörjolja, genomförs av 3 parter under ledning av Recondoil Sweden och Fred Sundström.
Förnyelsebara plastmaterial av vetegluten, uppskalning och upprening för att möta industrins behov, genomförs av 5 parter under ledning av Kungliga Tekniska Högskolan och Mikael Hedenqvist.
E-Sea Power, genomförs av 3 parter under ledning av No Picnic och Patrick Anderberg.
The Flow, genomförs av 7 parter under ledning av Habermann Design & Development och Karin Habermann.
SilCoTex: Hållbart smutsavvisande textilier, genomförs av 4 parter under ledning av Chalmers Tekniska Högskola och Romain Bordes.
Spinn tråden på nytt av återvunnen fiber, genomförs av 4 parter under ledning av Saiboo och Åsa Strandberg.
Fasa ut PFAS – POPFAS, genomförs av 9 parter under ledning av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Ulla Elofsson.
MEMS-baserad energiförsörjning av sensornätverk för Industry 4.0 - Energy Supply Toolkit, genomförs av 8 parter under ledning av Acreo Swedish ICT och Cristina Rusu.
Plastform - digital plattform för utbyte av spillmaterial, genomförs av 6 parter under ledning av Interactive Institute Swedish ICT och Elin Önnevall.

Hållbara attraktiva städer
Urban WaterTruck, genomförs av 4 parter under ledning av Södahl & Partners och Björn Södahl.
Elastiska Hem, genomförs av 9 parter under ledning av Kod Arkitekter och Pernilla Ivarsson.
Entry Hub - en nätverksdriven samverkanslösning för smartare etablering på arbetsmarknaden, genomförs av 3 parter under ledning av We Link Sweden och Hugo Ortíz Dubón.

Informationssamhället
Digitala verktyg för medborgardelaktighet och medskapande, genomförs av 3 parter under ledning av SICS Swedish ICT och Stina Nylander.
Att inkludera svensk landsbygd - Innovationer mot ett uppkopplat samhälle åt alla, genomförs av 9 parter under ledning av Luleå Tekniska Universitet och Jaap van de Beek.
DigiDrick digitala lösningar för övervakning och styrning på vattenverk, genomförs av 4 parter under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet och Linda Åmand.
Nya testmetoder för framtidens IoT, genomförs av 6 parter under ledning av SICS Swedish ICT och Thiemo Voigt.
Smartare energistyrning genom brukardriven innovation stödd av plattform för energieffektivisering, genomförs av 4 parter under ledning av Ferrologic och Malin Dahl.


För mer information:
Daniel Rencrantz, 08-473 31 84, daniel.rencrantz@vinnova.se

Ämnen

  • Miljö, energi

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Vinnova är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Kontakter

Daniel Holmberg

Presskontakt Pressekreterare 08- 473 31 00 Länk-text

Relaterat innehåll