Pressmeddelande -

Thomas Nordström går till VINNOVA

Thomas Nordström, tidigare rektor för Högskolan Kristianstad och dessförinnan chef för IVF, ska tillsammans med VINNOVA, och med särskild inriktning på Chalmers och industrin i Västra Götaland, arbeta med att omsätta forskning till industriell tillväxt. - Det är en styrka för VINNOVA att få en så kvalificerad och erfaren medarbetare. Thomas Nordström kombinerar sin forskarbakgrund med en omfattande och gedigen industriell erfarenhet, konstaterar generaldirektör Per Eriksson, VINNOVA. - Jag ser fram emot att få arbeta med en nationellt ansvarig organisation som VINNOVA där forskning och utveckling har målsättningen att främja tillväxt i Sverige, säger Thomas Nordström. I och med detta upphör Thomas Nordströms förordnande som rektor för Högskolan Kristianstad och ett tvåårigt anställningsavtal har tecknats med VINNOVA. Den tvååriga anställningstiden har Högskolan Kristianstad åtagit sig att finansiera. För ytterligare information: Per Eriksson, VINNOVA, telefon 08-473 30 01.

Ämnen

  • Arbetsliv

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Det gör vi främst genom att ge bidrag till innovationsprojekt och till forskning som behövs för att utveckla nya lösningar. Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Presskontakt

Daniel Holmberg

Presskontakt Pressekreterare 08- 473 31 00