Pressmeddelande -

VINNOVA finansierar 49 småföretag med 50 miljoner kronor

I VINNOVA-programmet Forska&Väx får 49 småföretag sammanlagt 50 miljoner kronor i finansiering till sina FoU-satsningar. 300 företag hade sökt över 440 miljoner kronor.

VINNOVA finansierar genom Forska&Väx forsknings- och utvecklingsprojekt i små och medelstora företag. Satsningen utgår från anslag på 100 miljoner kronor per år från regeringen. Företag kan söka finansiering för tre typer av erbjudande: genomförande av FoU-projekt, förstudie inför FoU-projekt samt behovsidentifiering inför FoU-projekt. Företagen ska själva medfinansiera FoU-projekten med minst lika mycket pengar.

I Forska&Väx andra omgång i år finansieras 49 småföretag med sammanlagt 50 miljoner kronor. Det kom in 300 förslag på sammanlagt mer än 440 miljoner kronor.


Följande 20 företag får finansiering av FoU-projekt:

Aptilo Networks AB, Johanneshov, 2 000 000 kr, förbättrad kapacitet i WiMAX och integrerade betalningslösningar för IP-telefoni

Avaris AB, Huddinge, 2 200 000 kr, metod att anrika genmodifierade celler för användning inom behandling, forskning och utveckling

Axiomatics AB, Kista, 672 000 kr, kunskap och plattform för datalänkar mellan basstation och mobil enhet för kommunikation

Berglunds Rostfria, Boden, 1 430 000 kr, optimering av prestanda och utvecklingsprocess för lamellvärmeväxlare

Cardoz AB, Stockholm, 4 000 000 kr, nästa generations hjärt-kärl läkemedel baserade på anti-inflammatoriska egenskaper

CGM Group AB, Borås, 2 500 000 kr, operatörsbord med individuellt justerbart klimat för användning i kontrollrum

CNS Systems, Linköping, 3 000 000 kr, kunskap och plattform för en operationell hand-over-funktionalitet mellan basstation och mobil enhet för kommunikation i luftfart

CVK AB, Luleå, 800 000 kr, vibrationsmätare som direkt visar nivå för fordonsförare och maskinanvändare

Ekomarine AB, Nacka, 600 000 kr, miljösäker båtbottenfärg utan gifter

Emstone AB, Lund, 679 000 kr, vibrationsfri spräckning av sten och berg

Hultsteins kyl AB, Jönköping, 4 000 000 kr, miljövänligt system för kyltransporter

M2 Engineering AB, Spånga, 3 000 000 kr, solceller på plast

Medfield Diagnositcs AB, Göteborg, 3 500 000 kr, mikrovågsbaserade diagnostikinstrument som skiljer blödning från propp vid stroke

MIPS AB, Stockholm, 1 172 000 kr, optimerat materialkoncept för hjälmar som minimerar våld mot huvudet vid sned stöt

No Picnic AB, Stockholm, 1 500 000 kr, multireceptorisk kreativ uttrycksmiljö

Northern Mocap Studios AB, Uppsala, 1 400 000 kr, system för högkvalitativ och markörfri ansiktsinspelning, riktad mot nöjesindustrin

OptiMobile AB, Stockholm, 2 000 000 kr, övergång mellan lokalt och mobilt nät, utan avbrott under pågående samtal, i lågkostnadstelefoner

Probi AB, Lund, 1 800 000 kr, probiotiska livsmedel som ger positiva hälsoeffekter på mage och immunsystem

SenseAir AB, Delsbo, 2 550 000 kr, gassensorer för förbränningsoptimering

Unfors Instruments AB, Billdal, 1 452 000 kr, röntgensensor


Dessutom får 20 företag finansiering av förstudier inför FoU-projekt:

Athera Biotechnologies, Stockholm, 500 000 kr, vaccination mot åderförkalkning

BIM Kemi Sweden AB, Stenkullen, 500 000 kr, bättre tillsatskemikalier för hartskontroll vid massa- och papperstillverkning

Detox AB, Malmö, 392 000 kr, ny teknik för marksanering

Frigeo AB, Kiruna, 300 000 kr, torkning av avloppsslam med innovativ frysmetod

Gårdens Partihandel AB, Lundsbrunn, 500 000 kr, friterad potatis med lägre fetthalt

Hot Disk AB, Göteborg, 500 000 kr, ny metod för hudkarakterisering

IMINT Image Intelligence AB, Uppsala, 400 000 kr, extraherande av bevismaterial ur stora mängder videobilder

Kristallen i Lannavaara AB, Lannavaara, 250 000 kr, utvärdering av forskningsfronten inom klassificering av ädelstenar

Marström Composite AB, Västervik, 500 000 kr, allsidig båt som kan användas i extrema miljöer, främst för räddnings- och insatsändamål

OculusAI Technologies, Stockholm, 500 000 kr, automatisk bildgranskning i realtid för nätapplikationer

Oribac AB, Göteborg, 500 000 kr, probiotika mot muntorrhet

Pheenix Alpha AB, Solna, 500 000 kr, rationell volymtillverkning av bipolära plattor för bränsleceller

Protaurius AB, Göteborg, 500 000 kr, mobilt beskjutningsskydd

RetCorr AB, Aneby, 500 000 kr, modern utrustning för ögonträning

SafeTool AB, Jönköping, 496 000 kr, el-central för ökad energieffektivisering på byggarbetsplatser

SARomics, Lund, 360 000 kr, programvara för optimering av proteiners egenskaper

Scandinvent AB, Västerås, 430 000 kr, automatiserat system för stenbearbetning

Skelack AB, Skellefteå, 500 000 kr, pulverlackering av värmekänsliga och/eller tjockväggiga produkter

Tobii Technology AB, Danderyd, 500 000 kr, IT-stödda kommunikationshjälpmedel för barn med särskilda behov

Ytbehandlings AB Åviken, Gnosjö, 290 000 kr, vidhäftning mot korrosionsskyddande ytor


Dessutom finansieras nio ytterligare företag med upp till 100 000 kronor vardera för behovsidentifiering inför FoU-projekt.

Forska&Väx är en öppen utlysning med minst två bedömningstillfällen per år. Läs mer om Forska&Väx: www.VINNOVA.se/forska&vax


För ytterligare information: Jenni Nordborg, VINNOVA, telefon 08-473 30 75, e-post Jenni.Nordborg@VINNOVA.se, Lars Gustafsson, VINNOVA, telefon 08-473 32 12, Lars.Gustafsson@VINNOVA.se, eller Anne Löfquist, VINNOVA, telefon 08-473 31 25, e-post Anne.Lofquist@VINNOVA.se

Ämnen

  • Företagande

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Det gör vi främst genom att ge bidrag till innovationsprojekt och till forskning som behövs för att utveckla nya lösningar. Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Kontakter

Daniel Holmberg

Presskontakt Pressekreterare 08- 473 31 00 Länk-text