Pressmeddelande -

VINNOVA finansierar forsknings- och innovationsmiljöers internationella arbete

13 starka forsknings- och innovationsmiljöer i Göteborg, Luleå, Stockholm, Uppsala och Umeå finansieras med 750000 kronor vardera för att utveckla sin internationalisering.


VINNOVA vill öka den internationella attraktions- och konkurrenskraften hos starka forsknings- och innovationsmiljöer i Sverige. I en första utlysning inom programmet Starka FoI-miljöers globala länkar satsas därför nästan 10 miljoner kronor på en ökad internationalisering av dessa starka miljöer. 13 svenska forsknings- och innovationsmiljöer finansieras med 750000 kronor vardera för att under nästa år utveckla sina strategier för internationalisering.

Internationalisering kan till exempel innebära jämförelser med liknande internationella FoI-miljöer, vilket kan visa hur attraktiv miljön är för samarbeten, investeringar och rekryteringar. Internationalisering kan också till exempel handla om övergripande strategier och handlingsplaner för global positionering, varumärkesarbete och etablering av länkar till andra globala aktörer gällande exempelvis kompetens, kunskap och teknologi.


- Innovation sker allt mer i globala nätverk av aktörer inom forskning, företagande och det övriga samhället. Då blir också allt viktigare för Sverige att våra främsta forsknings- och innovationsmiljöer är globalt konkurrenskraftiga och erkända, säger Mattias Lundberg, VINNOVA.


Följande 13 forsknings- och innovationsmiljöer kommer att erbjudas finansiering:

 • BiMaC Innovation vid KTH i samarbete med Chalmers (inom Wallenberg Wood Science Centre)
 • Kista Photonics Research Center (KPRC) vid Acreo/KTH
 • GigaHertz Centre vid Chalmers
 • Utvecklingsområde Produktion and Organisation (LUPO) vid Luleå tekniska universitet
 • UppsalaBio
 • CODIRECT (Centre for Controlled Delivery and Release) vid Ytkemiska institutet
 • Fastelaboratoriet vid Luleå tekniska universitet
 • Centre for Advanced Process and Product Innovation (Cappi) på STFI-Packforsk
 • Centre for Distance-spanning Healthcare (CDH) vid Luleå tekniska universitet
 • Centre for ECO2 Vehicle Design vid KTH
 • UPSC Berzelii Centre for Forest Biotechnology vid Umeå universitet/SLU
 • Safer vid Chalmers
 • SuMo/BIOMATCELL vid Chalmers/Göteborgs universitet


Drygt 50 forsknings- och innovationsmiljöer ansökte om finansiering.


För ytterligare information: Mattias Lundberg, VINNOVA, telefon 08-473 31 78, eller Henrik Fridén, VINNOVA, telefon 08-473 31 54.

-----------
Henrik Brånstad
pressekreterare VINNOVA
101 58 Stockholm
tel 08-473 30 30
mobil 070-512 55 61
e-post Henrik.Branstad@VINNOVA.se
www.VINNOVA.se

Ämnen

 • Politik

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Det gör vi främst genom att ge bidrag till innovationsprojekt och till forskning som behövs för att utveckla nya lösningar. Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Kontakter

Daniel Holmberg

Presskontakt Pressekreterare 08- 473 31 00 Länk-text