Pressmeddelande -

VINNOVA föreslår forskningsstrategi för elektronikområdet

Det behövs ett nytt forskningsprogram inom elektronikområdet på 400 miljoner kronor per år. Forskningen bör främst inriktas på de för svensk industri viktiga områdena inbyggda system, nanoelektronik och fotonik. Målet är att svensk elektronikindustri ska nå en årlig tillväxt på minst tio procent. Det är huvuddragen i en forskningsstrategi för elektronikområdet som VINNOVA överlämnat till regeringen. Elektronik och programvaruteknik är en del av vår vardag. Inbyggda system finns i bilar, medicinteknik, flygplan, robotar, i vardagsrummet och på våra arbetsplatser. Vi bär också omkring på inbyggda system i mobiltelefoner, bilnycklar, elektroniska kalendrar och smarta kort. Elektronik och programvaruteknik har därför en avgörande betydelse för Sveriges framtid. För att stimulera en fortsatt svensk utveckling har VINNOVA, på uppdrag av Näringsdepartementet, lagt fram en forskningsstrategi för elektronikområdet. VINNOVA föreslår ett FoU-program på inledningsvis 400 miljoner kronor per år inom elektronikområdet, till exempel inbyggda system, nanoelektronik och programvara för inbyggda system. Programmet ska stärka svensk industri inom styrkeområden samt satsa på ny möjliggörande teknik inom svenska nischområden. Hälften av medlen bör satsas på forskning, utveckling och demonstratorprojekt vid universitet, högskolor och institut. Projekten ska ha minst 50 procents medfinansiering från företag. 100 miljoner kronor vardera bör dessutom satsas i FoU-aktiviteter för stora samt små och medelstora företag. Företagen ska medfinansiera projekten med minst 50 procent och ta hjälp av universitet, högskolor och institut i utförandet. Prioriterade områden är tillförlitliga och effektiva elektroniksystem med speciellt fokus på energieffektiva system med kiselkarbid, delsystem för kommunikation med fotonik eller antennteknik, säkerhetssystem med sensorteknik samt elektroniska system för mät-, process- och instrumentindustri. Målet är att på tio års sikt ha trefaldigat det svenska förädlingsvärdet av industriprodukter, system och processer med ett väsentligt innehåll av elektronik och programvara. Detta motsvarar en årlig tillväxt inom elektronikindustrin på minst 10 procent. I arbetet med strategin har VINNOVA samlat en strategigrupp med ett sextiotal representanter från industri, universitet, högskola, institut samt berörda organisationer och myndigheter. Flera av förslagen i strategin finns även med i en viljeyttring för området som strategigruppen tagit fram. - Om Sverige ska kunna stärka sin ställning inom elektronikområdet behövs stora satsningar. Detta både för att möta konkurrensen på den globala marknaden men också för att kompensera de neddragningar som sker inom området, säger Jonas Wallberg, enhetschef på VINNOVA. Läs hela strategin på: http://www.vinnova.se/Main.aspx?ID=f9524103-59f9-4adf-a30a-b22ab4e38ef6 För ytterligare information: Jonas Wallberg, VINNOVA, telefon 08-473 30 97, e-post jonas.wallberg@VINNOVA.se Henrik Brånstad pressekreterare VINNOVA 101 58 Stockholm tel 08-473 30 30 mobil 070-512 55 61 e-post henrik.branstad@VINNOVA.se www.VINNOVA.se

Ämnen

  • Utbildning

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Det gör vi främst genom att ge bidrag till innovationsprojekt och till forskning som behövs för att utveckla nya lösningar. Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Kontakter

Daniel Holmberg

Presskontakt Pressekreterare 08- 473 31 00 Länk-text