Nyhet -

Viktigt att få en fortsättning på Vinnvård

Under frukostsamtalet med några av Sveriges landsting diskuterades vikten av den forskning som Vinnvård stöttar. Elisabeth tog upp att de i Norrbotten nu även arbetar hårt med att få ut kunskap kring förbättringsarbete i utbildningarna för sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. De vill att studenterna ska involveras i de förbättringsarbeten som pågår inom landstinget för att de när de är klara ska kunna fortsätta driva förbättringsarbeten.

Agneta Jansmyr berätta att de startat Jönköpings Academy och ett mastersprogram där förbättringskunskap och ledarskapsfrågor är viktigaste delarna. De har nu med hela länet och de 13 kommunerna. Oerhört viktigt för att få till arbetet med att förbättra vården.

Bildtext:
Frukostmöte på Creperie och logi med representanter från några av Sveriges landsting. På bilden ses från vänster Sabina Wikgren Orstam Sveriges Kommuner och Landsting, Agneta Jansmyr Jönköping och Elisabeth Holmgren Norrbotten.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kontakter

Helena Conning

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikation 08-54513557