Pressmeddelande -

Bilersättning kan ge Nynäshamn och hela landet en attraktiv kollektivtrafik

Trots en investering  i Nynäsbanan på 700 mkr och  investeringar i nya tåg (70 mkr per tåg) lyckas inte Banverket och SJ (Stockholmståg KB)  att få tågtrafiken mellan Nynäshamn och Stockholm att att bli konkurrenskraftig gentemot bilen.

Restiden mellan Nynäshamn och Stockholm ligger på en timme enligt tidtabellen, vilket ger en snitthastighet på knappt 60 km/tim. Med några få undantag måste resenärerna byta tåg i Västerhaninge med risk för att bli akterseglade. För de resenärer som måste vänta in nästa tåg kryper restiden ned till under 50 km/tim.

Nästa höst öppnas den sista etappen i motorvägsbygget mellan Nynäshamn och Stockholm (56 km). Då är tågen på Nynäsbanan den stora förloraren, trots alla dessa miljoninvesteringar.

Ett bevis på detta kan de som pendlar mellan Nynäshamn coh Stockholm uppleva denna vecka när bussen "Bilersättning" körs. Bussen går mellan centrala Nynäshamn och Cityterminalen i Stockholm. Trots pågående motorvägsbyggen är bussen redan i dag snabbare än tåget.

Idégruppen Vi Resenärer testade bilersättningen i går. Den var en behaglig och avkopplande resa i en modern ledbuss. Resenärerna uppskattade den höga komforten jämfört med tåget och framför allt att de inte behöver byta färdmedel under resan. Vi fick ett bevis på bussens flexibilitet. Det var stopp på Centralbron på grund av en olyckshändelse. Föraren valde en annan väg och förseningen stannade på cirka 5 minuter. Hade det varit stopp i tågtrafiken på Centralbron hade vi sannolikt fått vänta i timmar.

Bilersättningen är ett initiativ som Nynäshamn kommun och bolaget Cityterminalen ligger bakom.  Bussen är gratis. Det är bara SL och det privatägda bolaget Flygbussarna som har tillstånd att bedriva kollektivtrafik inom länet. Flygbussarna kör direkt mellan Cityterminalen och färjeterminalen i Nynäshamn men vänder sig inte till pendlarna.

Idégrupppen Vi Resenärer välkomnar den insats som Nynäshamn kommun och Cityterminalen nu gör för en bättre kollektivtrafik. Förhoppningsvis öppnar detta för framtida direktbussar mellan Nynäshamn och Cityterminalen. Det borde också stressa Banverket och SJ att göra tågtrafiken pålitlig, bekväm och snabb. Det finns utrymme på spåren för direkttåg och det går att ta bort byten i Västerhaninge genom att koppla ihop tågen som man gjorde på Citypendelns tid och som man gör dagligen i södra Sverige och i Danmark.

Det viktiga torde inte vara att alla ska ta tåget utan att så många som möjligt ska ha ett attraktivt alternativ till bilen. Regional trafik med moderna bussar öppnar för ny kollektivtrafik på många sträckor i vårt land.

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Kategorier

  • tåg buss nynäshamn nynäsbanan cityterminalen

Idégruppen Vi Resenärer har sedan 1993 bevakat utvecklingen inom kollektivtrafiken med utgångspunkt från konsumentens/resenärens önskemål. Vi är helt vanliga resenärer och tillika bilister som önskar att kollektivtrafiken kunde bli ett attraktivt komplement till bilismen.

Kontakter

Jan-Åke Bosell

Presskontakt Trafikredaktör Ansvarig utgivare 08-7762610