Pressmeddelande -

Ett forum som kan ge bättre kollektivtrafik

Infrastrukturminister Åsa Torstensson har skapat ett forum, kallat Persontransportforum, för erfarenhetsutbyte mellan regeringen och företrädare för kollektivtrafikbranschen.

Till skillnad från övriga grupper som tillsatts för utveckling av kollektivtrafiken har glädjande nog plats getts till ett antal företrädare för resenärerna.

I gruppen ingår Veronica Cadei, pendlare Stockholm–Västerås, Kurt Hultgren, generalsekreterare för konsumentorganisationen Resenärsforum samt Helena Svensson, språkrör för Förbundet Unga Rörelsehindrade.

En ytterligare nyhet är att man valt in en företrädare för bilisterna, nämligen Cecilia Carlqvist, VD för den ideella medlemsorganisationen Gröna Bilister och projektledare för kampanjen "Inte Bilen Under Milen". Bilisterna är kollektivtrafikbranschens stora målgrupp och de har hittills inte fått möjlighet att påverka branschens utveckling.

Ett annat intressant namn är Michael Juniwik, som 2001 startade ett eget gotländskt lågprisflyg, Gotlandsflyg AB. Han är i dag VD för Sverigeflyg. Förutom att han representerar flyget står han för ett entreprenörskap, som framför allt tågbranschen behöver.

Turistnäringen och sjöfarten representeras av Jan Larsén, VD för Strömma Turism & Sjöfart AB sedan 1985.  Bolaget driver trafik med skärgårdsbåtar i Stockholm och Göteborg med högklassig service och intressanta resmål. Kollektivtrafiken i övrigt behöver dessa inslag om branschens mål om en fördubbling av marknadsandelen till år 2020 ska uppnås utan ökat skattebidrag.

Vidare har Helén Elvmarker valts in i gruppen. Hon ansvarar för Volvos globala produktprogram för stads- och regionbussar. Kollektivtrafikbranschen i vårt land behöver få del av så mycket internationell erfarenhet som möjligt. Kanske får vi nu fart på introduktion av systemet Bus Rapid Transit i vårt land?

Övriga ledamöter är Helena Ahlin, Samtrafiken, Micke Bernvall, VD för Stadsbussarna Östersund AB, Muharrem Demirok, kommunalråd Linköping, Jonas Eliasson, Professor i transportsystemanalys vid KTH, Margareta Friman, Verksam vid Centrum för tjänsteforskning, Anna Grönlund, Förbundsdirektör för branschorganisationen Svenska Bussbranschens Riksförbund, Michael Koucky, arbetar med rådgivning, utredning, forskning och utbildning inom miljö och hållbar utveckling, Jonas Nilsson, SJ AB, Sune Nyman, VD för Taxi Väst, Lars Olofsson, Cykelfrämjandet, Katarina Persson, Veolia Transport AB, Merrit Polk, Göteborgs Universitet, Jan Sandberg, NTF, Charlotte Wäreborn Schultz, Svensk Kollektivtrafik samt Gunlög Stjerna, journalist.

Idégruppen Vi Resenärer
Jan-Åke Bosell

 

Ämnen

  • Resor

Vi är en grupp resenärer som inte bara åker kollektivt utan som intresserar sig för trafiken med buss, flyg, och tåg. Vi har gjort det i över 15 år. Våra synpunkter på dagens trafik och våra idéer om morgondagens redovisar vi dels i våra veckovisa nyhetsbrev och dels i vår tidning som utkommer varannan månad. Till detta kommer våra pressmeddelanden på newsdesk.

Kontakter

Jan-Åke Bosell

Presskontakt Trafikredaktör Ansvarig utgivare 08-7762610