Pressmeddelande -

Möte i Varberg om framtida kollektivtrafik

Öresundståg. Foto: Kasper Dudzik/Skånetrafiken

Blir det pendeltåg mellan Varberg och Göteborg? Hur blir det när DSBFirst tar över Öresundstågen i januari samtidigt som SJ fortsätter att köra X 2000 och IC-tåg på Västkustbanan.

Det är några av de frågor som tas upp på ett resenärsmöte måndagen den 24 november i VarbergMötet hålls på Varbergs Teater, Engelbrektsgatan i Varberg och börjar kl. 19.00. Ingen förhandsanmälan behövs.

Arrangör är Resenärsforum, som bjuder in resenärer och politiker till information och debatt.

Resenärsforum är en organisation för kollektivtrafikresenärer med följande verksamheter

· Resenärsforum uppvaktar beslutsfattare och trafikföretag angående nödvändiga eller önskvärda förbättringar.
· Resenärsforum studerar utredningar och lämnar remissyttranden, mest på riksnivå.
· Resenärsforum tar fram rapporter kring aktuella frågor.
· Resenärsforum medverkar i debatter och konferenser för att säkerställa att resenärernas synpunkter kommer med i planeringen.
· Resenärsforum stöder lokala resenärs-och pendlarföreningar
· Resenärsforum är medlem i Sveriges Konsumentråd och EPF (European Passengers' Federation)


Hemsida: www.resenarsforum.se Mer information lämnas av generalsekreterare Kurt Hultgren, 0707-88 44 77.

Ämnen

  • Infrastruktur, kommunikation

Kategorier

  • tåg buss varberg västkustbanan

Regioner

  • Västra Götaland

Idégruppen Vi Resenärer har sedan 1993 bevakat utvecklingen inom kollektivtrafiken med utgångspunkt från konsumentens/resenärens önskemål. Vi är helt vanliga resenärer och tillika bilister som önskar att kollektivtrafiken kunde bli ett attraktivt komplement till bilismen.

Kontakter

Jan-Åke Bosell

Presskontakt Trafikredaktör Ansvarig utgivare 08-7762610