Pressmeddelande -

Nu tar SJ krafttag mot försenade X 2000-tåg

SJ kallade till presskonferens i dag med anledning av att förseningarna ökat kraftigt under oktober månad. Mer än hälften av X 2000-tågen på linjen Stockholm - Malmö var mer än 5 minuter sena. På de övriga X 2000- linjerna var cirka 40 % av tågen försenade.

- Fler avgångar med fler resenärer och förlängda tåg har slitit hårt på X 2000-tågen. Det har lett till olika tekniska problem som försämrat punktligheten det senaste året, säger Jan Forsberg.

Fordonsproblemen spelar en allt större roll för de många förseningarna trots att man ofta hänvisar till brister i infrastrukturen. Under årets första tio månader svarade infrastrukturen för drygt 6 000 förseningstimmar. Tågbolagen och deras fordon orsakade nästan 10 000 förseningstimmar, enligt Banverkets statistik.

Nu tar SJ krafttag för att få X 2000-tågen att fungera bättre. På vissa tåg kommer reparatörer att medfölja. I Göteborg utrustas en servicebil. Trafikledningen kommer att hålla kontakt med alla förare under resans gång för att förbereda erforderliga åtgärder.  SJ kallar in en expertgrupp till huvudverkstaden i Stockholm.

SJs VD Jan Forsberg hoppas att resenärerna redan i början av nästa år ska märka förbättringar. SJ satsar på kort sikt 50 mkr och på längre sikt 500 mkr i extra underhåll av X 2000-tågen.

När SJ tvingas byta ut ett X 2000-tåg mot andra fordon drabbas resenärerna inte bara av förseningar. Vagns- och sittplatsnumrering stämmer inte längre, vilket skapar förvirring och problem för resenärerna. Restaurangservicen försämras och uteblir helt i vissa fall.

Trots de stora problem som resenärerna nu drabbas av kan de inte räkna med annan ersättning från SJ än det som gäller vid större förseningar. I det åtgärdspaket som SJ i dag lade fram borde ersättning till resenärerna vid ändrad servicegrad ha ingått .

Det är inte första gången fordonsproblematiken på våra spår gör sig gällande.  Pendlarna i Mälardalen har problemen med de nya dubbeldäckarna i minnet.  Det tog lång tid innan SL fick ordning på sina nya pendeltåg.  Reginatågen hade också inkörningsproblem, men de rullar nu som de ska.

Ansvariga politiker måste ta tag i fordonsfrågan generellt sett. Varför ingår inte fordonen i begreppet infrastruktur? Det hjälper inte att bygga nya järnvägar, varken för höghastighetståg eller för vanliga tåg, om det inte finns fungerande fordon.

I en tid när konsumenten ställer höga krav på resan, vad gäller komfort, reshastighet och inte minst pålitlighet, framstår tåget mer och mer som ett sämre alternativ än flyget, bilen och bussen.

Ämnen

  • Resor

Idégruppen Vi Resenärer har sedan 1993 bevakat utvecklingen inom kollektivtrafiken med utgångspunkt från konsumentens/resenärens önskemål. Vi är helt vanliga resenärer och tillika bilister som önskar att kollektivtrafiken kunde bli ett attraktivt komplement till bilismen.

Kontakter

Jan-Åke Bosell

Presskontakt Trafikredaktör Ansvarig utgivare 08-7762610