Pressmeddelande -

Stockholmarna är de stora förlorarna

                                                                                                                                     Foto: SL

Under de senaste dagarna har trängseln i Stockholms tunnelbana uppmärksammats av SVT. Det är bra att de förhållanden som resenärerna måste stå ut med kommer upp till ytan. Det är dessvärre ingen bra reklam för kollektivtrafiken. SL borde tacka alla de som tar bilen i rusningstid eftersom det inte finns plats för dem i tunnelbanan.

Tunnelbanan hade 1 165 000  påstigande en vanlig vinterdag 2012. Pendeltågen låg på 281 000 påstigande resenärer och lokalbanorna på 148 000. Både pendeln och lokaltågen är således små verksamheter i förhållande till tunnelbanan, som är landets största järnvägssystem i antal resenärer räknat.

Tunnelbanan räknas inte som järnväg. När Trafikverket och Näringsdepartementet talar om tåg och fördelar ut statliga pengar är tunnelbanan inte med. Det finns ingen lobbyorganisation och inga starka kommunpolitiker som tillvaratar tunnelbaneresenärernas intressen.

Pendeltågen räknas dock som järnväg. Bygget av Citybanan pågår för fullt. Just nu byggs en bro över järnvägsspåren i Årsta. Den är 1,4 km lång och ska garantera att pendeltågen och regionaltågen inte stör varandra. Hela projektet Citybanan går på närmare 17 miljarder kronor. Bakom denna satsning finns starka kommunalpolitiker i Nynäshamn, Haninge, Huddinge, Södertälje, Strängnäs, Eskilstuna, Västerås och Enköping. Kommunalpolitikerna runt Mälaren störs av att deras regionaltåg kan "hamna" bakom ett pendeltåg. Skulle detta synsätt överföras på vägtrafiken så ska ett körfält på E4 och E18 reserveras för bilister från Strängnäs, Eskilstuna, Västerås och Enköping.

Samtidigt som man gör denna satsning för i första hand kranskommunerna får de stockholmare som väljer tunnelbanan fortsätta att trängas i rulltrappor, på perronger och ombord på tågen. Det görs inget för att de ska få det bättre. SL:s val av MTR har inte gjort någon skillnad. 

SL säger att det är miljömässigt bra att ta tunnelbanan. Men då har de inte tänkt på resenärernas inre miljö. I vilken utsträckning påverkar trängseln och stressen resenärernas hälsa!  Det måste vara bättre för hälsan att sitta i en egen bil till och från arbetet, trots köer och trängselskatt, än att stå inklämd i en tunnelbanevagn bland hostande medresenärer.

Politikerna räknar med att fler ska ta pendeltågen när Citybanan öppnas om några år. Men för de som då ska åka vidare med tunnelbanan är det stopp.Tunnelbanan borde naturligtvis ha byggts ut först!  

Det är inte mänskligt att hundratusentals resenärer ska behöva åka till och från jobbet under de förhållanden som nu råder. Innan tunnelbanan är utbyggd kan inte politikerna uppmana bilisterna att ställa bilen och åka kollektivt till och från centrala Stockholm.

Stockholmarna är de stora förlorarna på den trafikpolitik som stadens styrande arbetar efter. Vinnare är de som bor i kranskommuner och kring Mälaren. "Tjänstemannatågen" från Eskilstuna, Västerås och Uppsala kommer att kunna köra raka spåret in till centralen på egna spår och riskerar inte att hamna efter ett pendeltåg. 

Jan-Åke Bosell
TrafikdebattörÄmnen

  • Klimatfrågor

Idégruppen Vi Resenärer har sedan 1993 bevakat utvecklingen inom kollektivtrafiken med utgångspunkt från konsumentens/resenärens önskemål. Vi är helt vanliga resenärer och tillika bilister som önskar att kollektivtrafiken kunde bli ett attraktivt komplement till bilismen.

Presskontakt

Jan-Åke Bosell

Presskontakt Trafikredaktör Ansvarig utgivare 08-7762610