Pressmeddelande -

Tänk på detta när du väljer tåget!

Bara Arlanda Express har hjärtstartare ombord på tågen.

Tack vare hjärtstartare och utbildad personal ombord på ett Arlanda Express tåg räddades livet på en resenär för ett antal dagar sedan. Men det är bara Arlanda Express som i dag har denna livsviktiga hjälp till resenärerna. SJ har aviserat att de kommer att installera hjärtstartare på X2000 under hösten.

Med tanke på att rullande tåg inte befinner sig inom den zon som snabbt nås med akutbil och ambulans måste samtliga tågbolag följa Arlanda Express i spåren och se till att man har utrustning och personal ombord som kan rädda liv.

I dag är den personal som är ombord på tågen i hög grad inriktade på kontroll av biljetter. När biljettkontrollen är klar kryper många in i en anonym tjänstekupé. Det är därför mycket svårt för en resenär att snabbt få kontakt med någon ur personalen.  

På flyget, men inte på tågen i vårt land, kan resenärerna genom en enkel knapptryckning komma i kontakt med personalen.

Tågbolagen måste ändra strategi och se till att ombordpersonalen alltid är tillgänglig för resenärerna. De måste röra sig i tåget hela tiden. I SJ:s IC-tåg Stockholm-Mora struntar personalen oftast i att besöka 1 klass vagnen efter Borlänge, då ingen mer stiger på. En resenär i 1 klass som insjuknar upptäcks först av städpersonalen i Mora.

För det andra måste det alltid finnas någon ombord på ett tåg som är utbildad i hjärt- och lungräddning och som kan hantera en hjärtstartare.

Sist men inte minst det måste finnas en hjärtstartare ombord på varje tåg. Det måste också finnas anslag ombord på tåget som visar att dessa resurser finns och hur de kan utnyttjas.

Vidare måste det anges i tidtabeller och i annan information vilka tåg som har dessa resurser.

Det är intressant att notera att Jernhusen, som förvaltar flertalet av landets järnvägsstationer, har insett behovet av hjärtstartare och utrustat vissa stationer som Jönköping och Västerås med denna utrustning. Det är bra att denna trygghet finns på stationen men än viktigare är att den finns ombord på tågen.

SJ:s beslut att bara utrusta X2000 tågen med hjärtstartare visar på nonchalans för alla som väljer att åka dubbeldäckare, IC-tåg och nattåg. Är affärsmannens hjärta viktigare än pendlarens?

En rundringning nu på morgonen till Tågkompaniet, Veolia Transport och Öresundstågen visar att kunskap i denna fråga saknas.

Idégruppen Vi Resenärer
Jan-Åke Bosell

 

Ämnen

  • Resor

Idégruppen Vi Resenärer har i över 15 år bevakat utvecklingen inom kollektivtrafiken med utgångspunkt från konsumentens/resenärens önskemål. Vi har över 15-års erfarenhet bakom oss och har under årens lopp samlat på oss en unik kunskap om att vara konsument inom kollektivtrafiken jämfört med att åka bil. Mer information finns på www.vireser.se

Kontakter

Jan-Åke Bosell

Presskontakt Trafikredaktör Ansvarig utgivare 08-7762610