Pressmeddelande -

Vi Resenärer välkomnar SJs miljardinvestering

SJs köp av 20 nya snabbtåg för två miljarder kronor stärker järnvägens konkurrenskraft högst väsentligt. Totalt tillförs det svenska järnvägstrafiken 4 800 sittplatser. Det betyder att antalet sittplatser i snabbtågstrafiken ökar med 40 %.
    SJ har ännu inte bestämt vilka linjer som de nya tågen ska användas på men anger Stockholm-Karlstad och Stockholm-Dalarna som två tänkbara sträckor.  Tågen kommer att levereras om två år eller mellan april och augusti 2010.
   De nya tågen är en modernare version av de Reginatåg som rullar i regionaltågstrafiken främst i Bergslagen. Det är ett envåningståg med en maxhastighet på 200 km/tim. Tågen inreds med 1 och 2 klass avdelningar samt med bistro. Servicen ombord blir i stil med den som X2000-tågen i dag har.
   Tågen tillverkas av Bombardier Transportation, som också tog fram X2000-tågen.  De nya tågen har radialstyrda boggies, vilket minskar påfrestningarna på rälsen. Energiförbrukningen beräknas ligga ca 20 % lägre än tidigare versioner av snabbtågen.
    Vi Resenärer välkomnar denna investering av SJ. Den förbättrar högst väsentligt järnvägens möjligheter att ta marknadsandelar från bilismen och den ger dagens tågresenärer ännu snabbare resor och ännu bättre komfort.
   Det är bråttom med nya tåg. Resor är färskvaror och klimatfrågan blir mer och mer avgörande för val av färdmedel. Det är därför viktigt att de nya tågen också kommer i trafik om två år. De Reginatåg,som rullar i landet i dag, har en hög tillförlitlighet. Det torde öka förutsättningarna för att de nya tågen kan sättas i trafik direkt efter leverans.
   SJs köp av de nya snabbtågen är ett bevis på att det går att öka antalet sittplatser väsentligt långt innan spårkapaciteten kring Stockholm byggts ut.   Varje tåg, oavsett antalet sittplatser, tar en viss bestämd kapacitet i anspråk på spåren. Det är därför angeläget att alla tåg som passerar de trånga sektorerna i Stockholmsområdet har så många sittplatser som möjligt.
    Ett sätt att åstadkomma detta är att fler tåg går ihopkopplade Södertälje-Stockholm, Uppsala-Stockholm och Västerås-Stockholm.
   Tyvärr är X2000-tågen, dubbeldäckarna och Reginatågen inte konvertibla med varandra, vilket är en begränsade faktor. Man kommer dock långt med att koppla ihop flera tåg av samma modell. Reginatågen går att koppla ihop, vilket ger 480 sittplatser i ett tåg med 8 vagnar. SJ planerar samtidigt att öka kapaciteten i X2000-tågen till 600 platser, vilket motsvarar fyra inrikesplan. 
   SJ visar genom sitt investeringsbeslut att järnvägen är långt bättre än det rykte den fått under senare tid om brist på spår och andra hinder för en positiv resandeutveckling.

 Idégruppen Vi Resenärer

  

 

Ämnen

  • Resor

Idégruppen Vi Resenärer har sedan 1993 bevakat utvecklingen inom kollektivtrafiken med utgångspunkt från konsumentens/resenärens önskemål. Vi är helt vanliga resenärer och tillika bilister som önskar att kollektivtrafiken kunde bli ett attraktivt komplement till bilismen.

Kontakter

Jan-Åke Bosell

Presskontakt Trafikredaktör Ansvarig utgivare 08-7762610