Pressmeddelande -

Speed Shrink Experiment

Allmänheten får träffa 10 olika terapeuter under 3 minuters långa sessioner. Respektive terapeut representerar  olika inriktningar och perspektiv.

Under Speed Shrink Experiment får allmänheten en möjlighet att snabbt testa vilken form och metod man tror passar bäst utifrån den typ av problem man vill ha hjälp med.

Speed Shrink Experiment anordnas av Svenska Terapiförmedlingen som driver www.hittaterapi.se.

Kristian Molander-Söderholm
, en av grundarna till Svenska Terapiförmedlinen belyser att tanken med Speed Shrink experimentet är att få människor att se sin egen förmåga till att bedöma vilken hjälp som passar dem själva bäst:


 • -"Vår ambition är att den person som söker hjälp ska få en nyanserad bild av vilken hjälp som mest är   lämplig för den personen. Det som har varit tanken med att utveckla denna sida är att personen ifråga är experten på det personen söker hjälp för och att den personen med den information, ska ha möjlighet att bilda sig en egen uppfattning om vilken typ av expert hjälp att söka sig till".

Under de sista åren har en het debatt förekommit där socialstyrelsens riktlinjer skapat stora förskjutningar inom den psykoterapeutiska världen och där de som tidigare hade inflytande och makt inom den offentliga sektorn om beslut som rörde psykoterapeutisk behandling idag inte har samma möjlighet att påverka. Olika skolbildningar såsom Kognitiv Beteende Terapi (KBT) och den psykoanalytiskt grundade Psykodynamiska Terapin (PDT) går i stark polemik med varandra och ifrågasätter varandras respektive fundament, såsom val av forskningmetodik och syn på människan. För Svenska Terapiförmedlingen har enligt Kristian M. Söderholm det varit svårt att förhålla sig till denna djupa konflikt:

 

 

 • -"Inom terapivärlden finns många olika inriktningar och metoder. Idag förekommer en intensiv debatt om vilken terapiform som är mest lämplig för olika typer av problem. Svenska Terapiförmedlingen har försökt att förhålla sig neutralt till detta och presenterar information om de former som allmänt är accepterade i Sverige och som har godkända legitimationstitlar av Socialstyrelsen."

Under Psykoterapimässan kommer Svenska Terapiförmedlingen finnas representerade och presentera nya ideér hur man kan som icke insatt söka sig fram till den bästa hjälp utifrån sin egen förmåga.

Speed Shrink Experiment sker på Lördag 8/5 på Norra Latin mellan kl 14.30-15.15 i Matsal 1: http://www.psykoterapimassan.se/2010/allmanhetens.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

Ämnen

 • Forskning

Kategorier

 • psykoterapi
 • psykolog
 • psykisk ohälsa
 • psykoterapeut
 • psykologi
 • psykologer
 • psykologi depression kbt
 • hitta terapi

Kontakter

Kristian Molander-Söderholm

Presskontakt 0707256109