Pressmeddelande -

Visionera AB släpper en ny version av VisionProject

Visionera AB har släppt VisionProject 7.0. Den nya versionen innehåller mycket förbättringar kring hantering av kontakter och användare. Arbetet med användare har utvecklats mycket för att ge ett förbättrat stöd för bland annat rekryteringsbranschen.

Dokumenthanteringen har också förbättrats en hel del så man nu också kan koppla dokument på ett utökat antal ställen i systemet. Rapportmodulen har utvecklats för att ge bättre möjlighet till överblick över flera projekt samtidigt. Även tidslinje modulen har utvecklats med dessa möjligheter och du kan även använda drag-and-drop för att planera arbetet.

För att öka kommunikationsmöjligheterna inom VisionProject har en chat-modul skapats. Denna ger möjlighet till bättre samarbete mellan kollegor och projektmedlemmar, men ger även en ytterligare kommunikationskanal för kunder externt, speciellt då man använder VisionProject som system för HelpDesk och kundsupport.

VisionProject

VisionProject är ett webbaserat projekt- och ärendehanteringssystem som täcker ett projekts hela livscykel, från planering till genomförande och uppföljning. Systemet är lättanvänt och intuitivt och "färdigt att köra" vid leverans. Samtidigt är VisionProject en flexibel plattform för processhanterings och kan konfigureras utifrån interna arbetssätt och arbetsflöden.

www.visionproject.se


Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Regioner

  • Utanför Sverige

Visionera AB

Visionera är ett IT-bolag som har funnits sedan 2001. Förutom utveckling och distribution av VisionProject, tillhandahåller även Visionera AB affärsutvecklande konsulttjänster för att stödja sina kunder vid införande av VisionProject. VisionProject har idag hundratals kunder runt om i världen. Visionera har kontor i Stockholm, Båstad och Malta.

För mer information kontakta: Jonas Fagerström +46 771 105000.

www.visionproject.se