Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sociala medier

Kontakter

Fredrik Jenfjord

Fredrik Jenfjord

Presskontakt VD/CEO +46702875445

Välkommen till Visit Blekinge AB svb!

Visit Blekinge AB (svb) ägs av Region Blekinge och länets kommuner. Vårt uppdrag är, att i nära samverkan med näringslivet, ägarna och andra offentliga intressenter, skapa optimala förutsättningar för utveckling i regionen – inte bara av besöksnäringen utan också av inflyttning, talangattraktion och etableringar.

Bolaget har både det nationella och internationella marknadsuppdraget att öka Blekinges konkurrenskraft med effektiv och bred marknadsföring som stärker varumärket Blekinge. Vi står för insatser och aktiviteter som ska öka antalet besökare enligt de mål som tagits fram i strategin för besöksnäringen och i den regionala utvecklingsstrategin. Oavsett kommunikationskanal och anpassningar för våra målgrupper, handlar alla Visit Blekinges insatser om att fler ska upptäcka och välja Blekinge.

Visit Blekinge AB svb
Christopher Schrödersgatan 9
374 36 Karlshamn
Sweden