Gå direkt till innehåll
Elektrifieringens nästa steg mer lokalproducerad el

Blogginlägg -

Elektrifieringens nästa steg mer lokalproducerad el

En gemensam karta över elbehov
Samhället har genom historien genomgått vågor av elektrifiering. Vi bytte oljelampor mot elbelysning, ångmaskiner mot elmotorer osv. Nu står vi inför nästa storskaliga elektrifiering, när världen är i färd med att byta ut fossila bränslen mot el i främst transporter och industriprocesser. Mer lokalproducerad el krävs för att ersätta importerade fossila bränslen. Mer el kräver mer plats och det i sin tur kräver gemensam planering.

En del av Live in Blekinge handlar om hur vi säkerställer tillgången till elenergi även framåt, genom att ta fram verktyg för prognoser och samplanering.

En grund för dialog och planering är att utgå från samma bild av verkligheten – en karta. Därför samarbetar vi med Region Skåne, Halland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar och det statliga forskningsbolaget RISE för att ta fram Effektprognoser för Blekinge (www.effektprognoser.se). Med dessa som underlag kan kommuner, företag, elnätsbolag och andra tillsammans förutspå var brister i elsystemet kan uppstå framöver och i god tid planera och få lösningar på plats.

Målbilden är att vi alla ska kunna installera solceller och laddstolpar i vår bostadsrättsförening utan att begränsas av en klen infrastruktur, att vi har en låg elkostnad i våra skolor och sjukhus och att våra stora och små företag kan fortsätta att elektrifiera sina processer och konkurrera internationellt med fossilfri el till förhållandevis låga elpriser.

Är du en podd-lyssnare? I så fall kan vi rekommendera ett samtal i AI Swedens podcast kring en liknande karta – behovskartan. Här ges fler perspektiv på behovet av ett sådant verktyg. Behovskartan.se svarar på frågor om elsystemet - AI Sweden Podcast | Podcast on Spotify


#liveinblekinge #regionblekinge #växtplatsblekinge #visitblekinge #techtank #tillväxt #fossilfri #rise

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Jenfjord

Fredrik Jenfjord

Presskontakt VD/CEO +46702875445

VisitBlekinges Verksamhetsidé

Visit Blekinge AB (svb) ägs av Region Blekinge och Blekinges kommuner. Visit Blekinge har till uppdrag att öka kännedomen om Blekinge. Vi ska marknadsföra Blekinge till utsedda målgrupper för att få fler besökare, talanger till näringslivet och övriga arbetsgivare samt bidra till fler etableringar och investeringar.

Visit Blekinge AB svb
Christopher Schrödersgatan 9
374 36 Karlshamn
Sweden