Gå direkt till innehåll
Röster från ett Dalarna i kris

Pressmeddelande -

Röster från ett Dalarna i kris

När pandemin sätter företag i konkurs och företagare går på knäna krävs att stödinsatser är effektiva och pricksäkra. Det görs många insatser för att röster från verkligheten ska nå fram till beslutsfattare – och insatserna får gehör. Bland annat verkar Visit Dalarna som en länk mellan det lokala, regionala och nationella.

Krisen i besöksnäringen blir allt mer akut. Allt fler aktörer har den senaste tiden meddelat att de behövt sätta sina verksamheter i konkurs och andra vittnar om en vardag med kniven mot strupen. Samtidigt har många företagare berättat om hur svårt det är att söka stöd, att få stöd som är anpassade efter den aktuella verksamheten och rent allmänt att få förståelse för hos myndigheter.

Bland annat verkar Visit Dalarna för att vara en brygga mellan näring och myndigheter och beslutsfattare. Bland annat genom kartläggningar och undersökningar som fångar upp nuläge och behov hos Dalarnas företag.

– Flera offentliga organisationer, som Tillväxtverket och Sveriges Kommuner och Regioner, uttrycker en stor vilja att förstå hur den enskilda näringsidkaren drabbas. Där vet vi att de exempel från Dalarnas företagare som vi samlat in och förmedlat vidare används i arbetet för att få bidrag och stöd att verka så pricksäkert och effektfullt som det bara går. För vi kan inte nog poängtera hur viktigt det är att stöden når företagen – och gör det i tid. Inte minst när vi dagligen hör om konkurser, som här senast Grand Hotel i Falun eller Hotell Älvdalen, säger Jonas Rosén, vd på Visit Dalarna.

På onsdagsförmiddagen genomförde Visit Dalarna även den digitala sändningen Up to Date Digital, där representanter från besöksnäringen berättade om hur pandemin påverkat dem och hur de tvingats ställa om. Bland annat vittnade Grand Hotel Elektra i Ludvika om hur deras internationella bas av gäster försvann över en natt och Säfsen Resort om hur deras stora konferensverksamhet totalt dog ut.

Närmare 200 personer från hela Dalarna lyssnade under sändningen, som inte bara fokuserade på utmaningar, utan även på lösningar. Grand Elektra har exempelvis börjat jobba mer mot svenska besökare och Säfsen satsar på utomhuskonferenser.

– Det är hoppfullt att se drivet, engagemanget och viljan som finns hos Dalarnas besöksnäring. Även om krisen är på riktigt och ett ofrånkomligt faktum måste vi försöka – och det finns det många goda exempel på. Där försöker vi på Visit Dalarna också verka som en plattform att sprida positiva exempel på hur det går att tänka nytt, anpassa sig och hitta alternativa vägar framåt. För det finns mycket kämpaglöd och uppfinningsrikedom här i Dalarna, säger Jonas Rosén.

Se sändningen från onsdagens Up to Date: Digital i efterhand

Ämnen

Taggar

Regioner


Destinationsbolaget Visit Dalarna har det regionala uppdraget att utveckla, marknadsföra och sälja besöksregionen Dalarna nationellt och internationellt.

Dalarna är idag Sveriges fjärde största besöksregion med målet att år 2030 vara norra Europas ledande och mest attraktiva destination som erbjuder välkomnande och äkta upplevelser året runt.

Besöksnäringen i Dalarna är en viktig basnäring med en omsättning på 7,6 miljarder. Visit Dalarna företräder regionens besöksnäring, marknadsför och säljer Dalarna som attraktivt besöksmål samt driver utvecklingsfrågor i samverkan med företag och organisationer. Visit Dalarna AB ägs av Dalarnas 15 kommuner i nära samverkan med 700 medlemsföretag i Dalarnas Besöksnäring Ekonomisk Förening. Bolaget har ca 45 anställda och omsätter ca 50 miljoner SEK. Huvudkontoret finns i Rättvik.

Presskontakt

Jonas Rosén

Jonas Rosén

Presskontakt VD +46 (0)10-600 29 01

Relaterat material