Gå direkt till innehåll

Din officiella guide till Dalarna

Destinationsbolaget Visit Dalarna har det regionala uppdraget att utveckla, marknadsföra och sälja besöksregionen Dalarna nationellt och internationellt.

Vi företräder regionens besöksnäring och driver utvecklingsfrågor i samverkan med företag och organisationer. Destinationsbolaget Visit Dalarna AB är en icke vinstdrivande organisation som ägs av Dalarnas 15 kommuner och agerar i nära samverkan med över 700 medlemsföretag i Dalarnas Besöksnäring Ekonomisk Förening. Huvudkontoret finns i Rättvik.

Visit Dalarna AB
Vasagatan 6
795 30 Rättvik
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum