Gå direkt till innehåll
Foto: Anglerman Fishing Adventures.
Foto: Anglerman Fishing Adventures.

Pressmeddelande -

Satsning på Dalarna som fiskedestination

Det finns en efterfrågan på kvalitativa fiskeprodukter, både nationellt och internationellt, där målgruppen är mycket villig att betala för sitt specialintresse. Här har Dalarna stora möjligheter att ta position och möta efterfrågan med sina många olika fiskevatten, fiskarter och aktörer som erbjuder guidade fiskeupplevelser – året om.

Visit Dalarna har tagit initiativ till att undersöka och utveckla Dalarnas potential som fiskedestination.

– Då fiske delvis är ett nytt produktområde som Visit Dalarna tar sig an så är det extra viktigt att inta en ödmjuk inställning till de specifika förutsättningar som våra fiskeentreprenörer verkar i. Arbetet inleds med en noggrannare analys av produktområdet för att se vilka delar och förutsättningar som behöver vara på plats för att skapa ett långsiktigt hållbart arbete, säger Ulf Backéus, projektledare på Visit Dalarna.

Både för att undersöka möjligheterna till samverkan mellan olika aktörer och tydliggöra fisket som reseanledning har ett första dialogmöte nyligen genomförts. Inbjudna var fiskeguider från hela Dalarna. En av de som deltog var Micke Nyberg, med företaget Anglerman Fishing Adventures i Älvdalen. Han är positiv till den påbörjade dialogen.

– Kan vi tillsammans göra fler och bättre affärer via samverkan så är det en självklarhet för Anglerman Fishing Adventures att medverka i den här formen av nätverk. Både för att ta del av, och bidra till att hitta möjligheter att utveckla segmentet av kvalitativa fiskeupplevelser inom besöksnäringen i Dalarna, säger Micke Nyberg.

Stora möjligheter att förädla Dalarnas resurser

Vid mötet höll fiskeentreprenören Per Jobs, med rötter i Leksand, ett inspirerande föredrag om sin verksamhet Fish Your Dream som erbjuder hållbara fiskeupplevelser på flera platser i Sverige. Bland annat berättade han om fiskeföretagens verklighet, möjligheter och utmaningar samt hur han i samverkan med andra kunnat arbeta för att ta fram hållbara, och långsiktigt mer attraktiva, fiskeprodukter.

– Jag upplever en stor optimism, god anda och positivitet bland entreprenörer som helhet. Jag ser stora möjligheter att förädla de fina resurser som Dalarna har inom fiske och ta nästa steg för att skapa framtidens hållbara fiskeprodukter, säger Per Jobs.

Ett nytt dialogmöte kommer att hållas i november.

– Detta första möte var mycket inspirerande och lärorikt. Nu samlar vi ihop allt material och underlag som kom upp i dialogen med företagen. Vid det kommande mötet i november skall vi bland annat arbeta fram ett ramverk för samverkan och konkretisera en färdväg för det fortsatta gemensamma arbetet, säger Ulf Backéus.

Om projektet

Projektet, Nya hållbara produktområden i Dalarna, avser att ta fram nya produktområden och skapa nätverk mellan deltagande aktörer enligt den modell som tidigare har använts för nätverk som exempelvis Biking Dalarna. Visit Dalarna är projektägare och driver projektet, som finansieras av Tillväxtverket.

Kontakt

Ulf Backéus, projektledare, Visit Dalarna.
010-600 29 33 / ulf.backeus@visitdalarna.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Destinationsbolaget Visit Dalarna har det regionala uppdraget att utveckla, marknadsföra och sälja besöksregionen Dalarna nationellt och internationellt.

Dalarna är idag Sveriges fjärde största besöksregion med målet att år 2030 vara norra Europas ledande och mest attraktiva destination som erbjuder välkomnande och äkta upplevelser året runt.

Besöksnäringen i Dalarna är en viktig basnäring med en omsättning på 7,2 miljarder. Visit Dalarna företräder regionens besöksnäring, marknadsför och säljer Dalarna som attraktivt besöksmål samt driver utvecklingsfrågor i samverkan med företag och organisationer. Visit Dalarna AB ägs av Dalarnas 15 kommuner i nära samverkan med 700 medlemsföretag i Dalarnas Besöksnäring Ekonomisk Förening. Bolaget har ca 45 anställda och omsätter ca 70 miljoner SEK. Huvudkontoret finns i Rättvik.

Presskontakt

Emelie Bröms

Emelie Bröms

Presskontakt Kommunikationsstrateg

Uppdrag

Destinationsbolaget Visit Dalarna har det regionala uppdraget att utveckla, marknadsföra och sälja besöksregionen Dalarna nationellt och internationellt.

Besöksnäringen i Dalarna är en viktig basnäring och Dalarnas vision är att vara norra Europas ledande och mest spännande besöksregion. Dalarna är Sveriges fjärde största besöksregion med en omsättning på 7,2 miljarder med ett mål på 12,5 miljarder år 2030.

Vi företräder regionens besöksnäring och driver utvecklingsfrågor i samverkan med företag och organisationer. Destinationsbolaget Visit Dalarna AB ägs av Dalarnas 15 kommuner och agerar i nära samverkan med 700 medlemsföretag i Dalarnas Besöksnäring Ekonomisk Förening. Bolaget har ca 45 anställda och ca 70 miljoner i omsättning. Huvudkontoret finns i Rättvik.

Visit Dalarna AB
Vasagatan 6
795 30 Rättvik
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum