Gå direkt till innehåll
Hemestertrenden ökar både omsättningen, gästnätterna och betyget för Östergötland

Pressmeddelande -

Hemestertrenden ökar både omsättningen, gästnätterna och betyget för Östergötland

Fler och fler besökare ger tummen upp för Östergötland, det visar en besöksundersökning som Visit Östergötland låtit göra på tio olika platser i regionen i somras. Samtidigt visar preliminära siffror från Tillväxtverket att antalet kommersiella övernattningar under juni, juli och augusti har ökat jämfört med förra året och att besökarna spenderar mer och mer på både övernattning, mat och nöje.

Sommaren i Östergötland lockade till sig fler besökare än någonsin tidigare. Antalet övernattningar på hotell, campingar och vandrarhem under juni, juli och augusti har ökat med 80.000 i Östergötland jämfört med i fjol, det visar preliminära siffror från Tillväxtverket. Det är en ökning på hela 9 % från samma period förra året och totala antalet kommersiella övernattningar landar idag på strax under 1 miljon.

Tillväxtverkets rapport visar även att omsättningen från de kommersiella övernattningarna har ökat och ligger idag på närmare 300 miljoner, en ökning med hela 20 % från förra årets sommarsäsong.

- ”Fantastiska siffror”, säger Eva Andersson, ordförande i Regionutvecklingsnämnden Region Östergötland. ”På 10 år har intäkterna från de kommersiella övernattningarna i Östergötland näst intill fördubblats, från 162 miljoner till nästan 300 miljoner.”

Trenden är densamma i hela landet, antalet gästnätter i Sverige uppgick under juni-augusti till närmare 30 miljoner vilket är en ökning med 5 % jämfört med föregående år. En viktig orsak till ökningen är att allt fler svenskar i år valde att ”hemestra”, det vill säga tillbringa semestern på hemmaplan. Och även i Östergötland kan man spåra trenden, svenskarna själva står för den allra största delen av ökningen under samma period, + 9,4 %, och de utländska gästnätterna ökade med 7,9 % där majoriteten av besökarna kommer från Tyskland (90.000 hittills i år) följt av Finland (20.000), Danmark (19.000).

Samtidigt visar en besöksundersökning som Visit Östergötland låtit göra på tio olika platser i regionen för andra året i rad att besökare som bor i Sverige har spenderat i snitt 1 332 kr under det senaste dygnet från det att det blev intervjuade och de utländska besökarna skattar att de spenderat 1 474 kr. En väldigt markant ökning från 2018 då motsvarande siffra låg på 742 kr för de svenska besökarna och 1 036 kr för de utländska.

Besöksundersökning visar även att gästerna är väldigt nöjda med sitt besök. På frågan hur väl besökarens förväntningar uppfyllts får Östergötland mycket höga betyg: 4,66 i snitt på den femgradiga skalan där 5 = Överträffade klart förväntningarna och 1 = Levde inte alls upp till förväntningarna. De svenska besökarna ger ett något högre betyg, 4,69 i snitt, medan de utländska ger 4,49.

För andra året i rad går det att med hjälp av besöksundersökningen generera ett så kallat NPS (Net Promoter Score) som visar hur benägna respondenterna är att rekommendera andra att besöka Östergötland. NPS –betyget från samtliga respondenter landade i år på 65 poäng jämfört med 47 poäng för 2018. 

-”Att besökarna trivs och kan tänka sig att rekommendera andra att besöka regionen är otroligt viktigt”, fortsätter Eva. ”Inget slår mun-till-mun-marknadsföring!”

Kontakt:
Eva Andersson
ordförande i Regionutvecklingsnämnden Region Östergötland
070-256 88 80
eva.c.andersson@regionostergotland.se

Ladda ner resultat från den regionala besöksundersökningen (PDF) 

Till Visit Östergötlands statistikrapportering

Research One har på uppdrag av Visit Östergötland genomfört en regional besöksundersökning på tio välbesökta resmål runt om i Östergötland under sommaren 2019. Undersökningen syftar till att generera förstahandsinformation från faktiska besökare på olika platser i Östergötland, med avseende på demografiska och turismekonomiska faktorer. Undersökningen har genomförts med hjälp av 497 face-to-face intervjuer under perioden 2019 06 26 - 2019 08 10.


Ämnen

Regioner


Visit Östergötland är en del av Region Östergötland och arbetar med att stärka Östergötlands attraktionskraft genom att marknadsföra Östergötland mot svenska och utländska besökare. Här finner du som företagare, tjänsteman eller politiker information om besöksnäringen i Östergötland och hur vi på Visit Östergötland arbetar för att stärka näringen och varumärket Östergötland.

Kontakter

Hanna Nord

Hanna Nord

Presskontakt Strateg besöksnäring Region Östergötland 010-103 65 34
 Therese Rahnel

Therese Rahnel

Presskontakt Strateg besöksnäring Region Östergötland 010-103 43 34

Vi jobbar för ett attraktivare Östergötland

Tillväxtenheten inom Region Östergötland arbetar med att stärka Östergötlands attraktionskraft och utveckla regionens besöksnäring. För att marknadsföra Östergötland mot nationella besökare används varumärket Visit Östergötland.

Visit Östergötland
Drottninggatan 26
602 24 Norrköping
Sverige