Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

Familjen Helsingborg förstärker Skånes internationella marknadsföringskraft

Familjen Helsingborg förstärker Skånes internationella marknadsföringskraft

Skåne kraftsamlar kring den internationella marknadsföringen. Hela Familjen Helsingborg med elva kommuner går in som delregion i samarbetet mellan Visit Skåne och de skånska kommunerna. Därmed har samarbetet Ett skånskt partnerskap under senaste året gått från åtta till 20, av Skånes samtliga 33 kommuner. Ett skånskt partnerskap syftar till att främja turismnäringens hållbara utveckling i Skåne.

Visit Skåne tar ledarroll i internationellt initiativ för framtidens turism

Visit Skåne tar ledarroll i internationellt initiativ för framtidens turism

Visit Skåne leder ett projekt med länderna kring Östersjön för att utveckla nya metoder kring hållbar turism. – Visit Skåne är en attraktiv partner för kvalificerad internationell samverkan. Med finansieringen av ReTour i hamn får vi ett värdefullt redskap i vårt viktiga uppdrag att främja en balanserad och hållbar tillväxt i Skåne, säger Anna Jähnke, styrelseordförande för Visit Skåne.

Visa mer

Skånes regionala destinationsbolag

I Skåne ska turismen bidra till ett bättre samhälle. Besökarna ska känna sig välkomna, men också visa hänsyn och ta ansvar. Att skapa förutsättningar för detta är hjärtat i vårt uppdrag som destinationsbolag, liksom att verka för ökad innovationskraft och  ett starkt skånskt varumärke. Visionen - Skåne - where Tourism Matters! visar oss vägen.

Visit Skåne AB

Dockplatsen 26
211 74 Malmö
Sweden