Pressmeddelande -

Digital pressträff 6 aug 14.00: Sydkoreas största resekoncern vill investera i koncepthotell på Höga Kusten

Välkommen som journalist att delta på pressträff, fredag 6 augusti kl 14-15.

Nu väljer Sydkoreas största hotell- och resekoncern Sono Group, som har över 12 miljoner gäster per år, att satsa på Sundsvall och Höga Kusten och går in i ett samarbete med High Coast Invest.

På fredag besöker hotellkoncernens Vice VD Taewan Yoo Sverige för att signera samarbetsavtalet med High Coast Invest. Syftet med avtalet är att hitta nya affärsmöjligheter med fokus på destinations- och koncepthotell i Västernorrland.

Varmt välkommen digitalt, mellan klockan 14.00 och 15.00 via följande länk:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njg3M2NlNjgtNzdhZS00MTg3LWE2YTctOWUxNWI4NTBiZGZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224699a13b-3680-4012-ac9b-57e7f0fc03fe%22%2c%22Oid%22%3a%22544cd447-1c76-4374-8ca6-609e19986a4f%22%7d

Kort om Sono Group: Den Sydkoreanska Daemyung Sono-koncernen grundades 1979 och bedriver verksamhet inom både industri och service, bland annat inom turism. Koncernen har 17 egna hotellanläggningar, 6 vattenparker och en skid-resort. År 2020 lanserades Sono Pet Club & Resorts med fokus på att göra även husdjurens vistelse tillsammans med sina ägarfamiljer till en upplevelse. Sono Group vill överföra den så kallade K-Pet-kulturen (Korean Pet Culture) till Europa, där husdjur på riktigt är familjemedlemmar.

Kort om High Coast Invest: High Coast Invest ansvarar för det investeringsfrämjande arbetet i Västernorrland och är regional partner till Business Sweden. https://www.highcoastinvest.com/

Presskontakt: Helena Elfvendal, helena@highcoastinvest.com, +46 (0)70 380 14 17

Ämnen

  • Nya produkter, tjänster

Kategorier

  • pressträff

Regioner

  • Dalarna

Som Sveriges marknadsföringsbolag, där Visit Sweden marknadsför Sverige som resmål, bidrar vi till fler jobb och större intäkter i Sverige. Bolaget tillhandahåller och säljer även kommunikations- och kunskapstjänster relaterade till besöksnäring, turism och resor. Visit Sweden är ett aktiebolag som sedan 1 januari 2020 är helägt av svenska staten. Drygt 50 personer arbetar för Visit Sweden som årligen omsätter cirka 155 miljoner svenska kronor (2020). Visit Sweden har huvudkontor i Stockholm och finns representerade i Storbritannien, Tyskland, USA, Nederländerna, Frankrike och Kina. Mer om Visit Sweden: www.visitsweden.com: www.visitsweden.com

Presskontakt

Pressfrågor om koncernen Visit Sweden

Presskontakt Jim Hofverberg Chief Officer, Corporate Communications +46706446412