Pressmeddelande -

Frankrike hämtar idéer från svensk turism

En av Frankrikes nordliga regioner, Picardie, har bett VisitSweden att lära ut hur man lockar besökare norrut. Fransmännens besök till Sverige har ökat starkt de senaste åren, och på en kunskapsdag för turistnäringen i Picardie den 1 december ska företrädare för VisitSwedens Frankrikekontor berätta hur Sverige har lyckats rikta fransmännens blickar mot norr.

Frankrike är världens största turistland med fler utländska turister än någon annan nation. Varje år har franska hotell och andra boendeanläggningar 7 gånger fler övernattningar än sina svenska motsvarigheter. Nu har regionen Picardie i norra Frankrike vänt sig till Sverige för att få tips på hur man får de franska turisterna att vända norrut på semestern och företagsmötet.

På måndag den 1 december ska chefen för VisitSwedens Frankrikekontor, Pierre Tolcini, berätta om de vägval och framgångsrika marknadsföringskampanjer som VisitSweden har använt för att få fransmännen att se en nordlig destination som ett alternativ. Det är under en konferens för över 600 professionella från turistföretag och turistorganisationer som regionen Picardie har bett om inspiration från Sverige. Bland annat kommer Pierre Tolcini att visa exempel från VisitSwedens sociala webb, visitsweden.com, som valdes till Sveriges bästa sajt av tidningen Internetworld för några veckor sedan.

Antalet franska besökare i Sverige ökade med nästan 30 procent mellan 2003 och 2007. Från januari till och med oktober 2008 var ökningen jämfört med samma period förra året 16 procent. En bidragande orsak till det är VisitSwedens otraditionella och målmedvetna arbete med en utvald målgrupp av besökare som är resvana, Internetmogna och globalt medvetna. I Frankrike arbetar VisitSweden främst med att locka unga par utan barn till Sverige.

Under det senaste året har VisitSweden till exempel satsat på att marknadsföra Sverige på fransmännens frukostbord genom en kampanj tillsammans med youghurttillverkaren Danone. En av VisitSwedens pressresor till Stockholm på temat Stieg Larssons Milleniumtriologi, som säljer mycket bra i Frankrike, ledde till åtta minuters Sverigereklam i Frankrikes största morgonprogram på tv, Télématin. Samma deckartema har också lett till flera stora artiklar i franska magasin med VisitSwedens hjälp. VisitSweden har också lockat fransmän till designens och kulturens Stockholm tillsammans med SAS.

Bilden av Sverige i Frankrike är positiv men vag. I en undersökning som VisitSweden har genomfört, rankade fransmännen kyla och vinter som det man främst förknippar Sverige med som semesterdestination. Men var tionde fransman associerar också Sverige med vackra kvinnor.

VisitSweden har statens och turistnäringens uppdrag att marknadsföra svenska destinationer och upplevelser samt varumärket Sverige utomlands.

För ytterligare information | kontakta

Thomas Brühl, vd, VisitSweden, tel. 08-789 10 00
Pierre Tolcini, landchef Frankrike, VisitSweden, tel +33 6 23 42 87 28
Bitte Olsson, pressansvarig, VisitSweden, tel 0705-25 04 56


VisitSweden är ett kommunikationsföretag med uppdrag att internationellt marknadsföra Sverige som resmål samt att marknadsföra varumärket Sverige. Utgångspunkt är en djupgående kunskap om målgruppen, och med vilka budskap och kanaler vi når dem. Vår strävan är att bidra till att lönsamheten i svensk turistnäring förbättras och att Sverige som nation får ökade inkomster och därmed ökat välstånd. VisitSweden bildades 1995 och ägs till lika delar av svenska staten genom Näringsdepartementet och svensk turistnäring. Svensk turistnäring står för 2,81 procent av BNP, omsätter 236 miljarder kronor och sysselsätter 160000 (räknat i helårsverken). Exportvärdet är 87,6 miljarder kronor. (Källa: NUTEK. Siffrorna gäller 2007.)

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • turism
  • frankrike
  • sverige
  • kommunikation
  • marknadsföring

Visit Sweden har det nationella officiella uppdraget att imagemarknadsföra Sverige som turistdestination mot både svenskar och internationellt. Målet med destinationsmarknadsföringen är att hållbart tillföra värde för svensk besöksnäring. Bolaget tillhandahåller även kommunikationstjänster och kunskapsdelningsservice. Visit Sweden är ett statligt ägt aktiebolag med drygt 50 medarbetare. Bolaget omsätter årligen cirka 155 miljoner svenska kronor (2020). Visit Sweden har sitt servicekontor i Stockholm och finns representerade lokalt på sex marknader i världen. Bolaget vision är att göra Sverige till bäst i världen på hållbar destinationsmarknadsföring. Mer om Visit Sweden: www.visitsweden.com

Kontakter

Press

Presskontakt Sverige/Norden +46706446412

Pressfrågor om koncernen Visit Sweden

Presskontakt Jim Hofverberg Chief Officer, Corporate Communications +46706446412

Pressfrågor om Sverige som resmål, Sverige

Presskontakt Ebba Ekelund PR Manager Sweden & Nordics +46701865282