Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Internationellt varumärkesledarskap samt hotell- och restaurangkompetens förstärker VisitSwedens styrelse

Josephine Rydberg-Dumont, affärsrådgivare och tidigare bl a vd för IKEA of Sweden, har valts till ny styrelseordförande i VisitSweden AB. Hon efterträder Elizabeth Nyström, som efter 8 år lämnar sin plats i styrelsen.

Josephine Rydberg-Dumont har lång ledarerfarenhet från internationell marknadsföring och varumärkesutveckling i olika befattningar inom IKEA-koncernen, samt från 8 år i IKEA:s koncernledning. Efter studier på Handelshögskolan i Göteborg har hon verkat och arbetat utomlands under en stor del av sitt liv. Josephine Rydberg-Dumont är styrelseledamot i Skanska AB.

Elizabeth Nyström valdes in i dåvarande Sveriges Rese- och Turistråds styrelse 2004, för att vid VisitSwedens bolagsstämma i mars 2012 lämna posten. 

Ny ordinarie styrelsemedlem i VisitSweden är också Eva Östling Ollén, vd för SHR/Visita (Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare). Eva efterträder Elisabeth Haglund, vd på Hotel Tylösand, som avgick vid VisitSwedens bolagsstämma i mars 2012.

För ytterligare information, kontakta
Magnus Nilsson, styrelseledamot och ordförande i Svensk Turism AB, tel 0706-55 99 59
Josephine Rydberg-Dumont, tel 0705-72 75 52
Eva Östling Ollén, tel 0703-87 19 00
Ulrika Hallesius, Director Corporate Public Affairs, VisitSweden, tel 0704-20 09 00

Ämnen

Taggar


VisitSweden är ett kommunikationsföretag med uppdrag att internationellt marknadsföra Sverige som resmål och att marknadsföra varumärket Sverige. Marknadsföringen utgår från en utvald målgrupp och VisitSweden har genom närvaro på 12 prioriterade utlandsmarknader kunskap om deras resepreferenser och kännedom om Sverige. Vi väljer rätt budskap, till rätt målgrupp i rätt marknadskanal för att marknadskommunikationen ska få största möjliga effekt. VisitSweden ägs till lika delar av svenska staten genom Näringsdepartementet och svensk besöksnäring. Utländska besökare spenderar nästan 87 miljarder kronor i Sverige, vilket är mer än dubbelt så mycket som värdet av den svenska personbilsexporten. Svensk besöksnäring sysselsätter cirka 162 000 personer (räknat i helårsverken). (Källa siffror: Tillväxtverket. Gäller för 2010.)

Presskontakt

Sverige

Sverige

Presskontakt Jim Hofverberg Chief Officer, Corporate Communications +46706446412

Indien

Presskontakt Ruth Dolla

Kina

Presskontakt Lynn Li

Storbritannien

Presskontakt Steve Robertshaw

Tyskland

Presskontakt Sabine Klautzsch

USA

Presskontakt Melinda Martino

Frankrike

Presskontakt Elisabeth Nebout

Nederländerna

Presskontakt Anne Tusveld

Relaterat material