Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Övernattningsstatistik för januari till april sammanställd: Resandet till Sverige ökar igen

Under årets första fyra månader ökade övernattningarna från utlandet i Sverige med knappt 3 procent. Det visar statistik från Tillväxtverket och SCB, som släppt färska siffror för april månad.

Övernattningarna från utlandet på hotell, stugbyar och vandrarhem ökade med hela 17,4 procent under april månad, jämfört med samma månad 2010. Även om en del av ökningen troligen beror på att jämförelsen sker med april 2010 då flygstoppet på grund av askmoln inträffade, visar siffran på ett trendbrott av ett hittills negativt resultat i övernattningsstatistiken hittills under året.

Återhämtningen i april har lett till att antalet övernattningar från utlandet hittills i år nu åter ligger på plus, med en ökning på 2,8 procent för perioden januari till april 2011. Motsvarande ökning för de inhemska övernattningarna (svenskar som övernattar i Sverige) är 4,6 procent.

- Från USA och Kina ser vi stora ökningar hittills i år, med 13 respektive 30 procent, säger Thomas Brühl, vd för VisitSweden. Men än är det för tidigt att förutspå ett helårsresultat.

VisitSweden prioriterar de marknader som har den största volymen av övernattningar i Sverige, vilket är länder i Europa och Norden, samt USA och Kina. Under perioden januari till och med april såg Sverige stora ökningar från Tyskland och Storbritannien med 8 respektive 7 procent. Sveriges största utlandsmarknad, Norge, ökade med 3 procent.

- Med fortsatt effektiv marknadsföring, bra tillgänglighet och attraktiva destinationer har Sverige alla förutsättningar att ta en ännu större marknadsandel i Norden, fortsätter Thomas Brühl.

För ytterligare information, kontakta
Thomas Brühl, vd VisitSweden, tel 08-789 10 00, thomas.bruhl@visitsweden.com
Bitte Olsson, informationsansvarig VisitSweden, tel 0705-25 04 56, bitte.olsson@visitsweden.com

Ämnen

Taggar


VisitSweden är ett kommunikationsföretag med uppdrag att internationellt marknadsföra Sverige som resmål och att marknadsföra varumärket Sverige. Marknadsföringen utgår från en utvald målgrupp och VisitSweden har genom närvaro på 12 prioriterade utlandsmarknader kunskap om deras resepreferenser och kännedom om Sverige. Vi väljer rätt budskap, till rätt målgrupp i rätt marknadskanal för att marknadskommunikationen ska få största möjliga effekt. VisitSweden ägs till lika delar av svenska staten genom Näringsdepartementet och svensk turistnäring. Utländska besökare spenderar nästan 94 miljarder kronor i Sverige, vilket är mer än exporten av personvagnar och järn och stål tillsammans. Svensk turistnäring sysselsätter cirka 160 000 personer (räknat i helårsverken). (Källa siffror: Tillväxtverket. Gäller för 2009.)

Presskontakt

Sverige

Sverige

Presskontakt Jim Hofverberg Chief Officer, Corporate Communications +46706446412

Indien

Presskontakt Ruth Dolla

Kina

Presskontakt Lynn Li

Storbritannien

Presskontakt Steve Robertshaw

Tyskland

Presskontakt Sabine Klautzsch

USA

Presskontakt Melinda Martino

Frankrike

Presskontakt Elisabeth Nebout

Nederländerna

Presskontakt Anne Tusveld

Relaterat material