Pressmeddelande -

Övernattningsstatistik för januari till mars sammanställd: Resandet till Sverige ökar igen

Under årets första kvartal ökade övernattningarna från utlandet på hotell, stugbyar och vandrarhem med 3 procent. Det visar statistik från Tillväxtverket och SCB, som släppt färska siffror för perioden januari till och med mars. På VisitSwedens prioriterade utlandsmarknader var ökningen ännu högre, 4 procent. 

Övernattningarna från utlandet på hotell, stugbyar och vandrarhem i mars ökade med hela 6 procent, jämfört med samma månad 2012. Hela första kvartalet 2013 visade också starka siffror, då utländska övernattningar ökade med 3 procent. Jämfört med övernattningarna för två år sedan, dvs första kvartalet under rekordåret 2011, registrerades 9 procent fler övernattningar i år. Svenskarnas övernattningar under januari, februari och mars stannade på samma nivå jämfört med 2012.

-  Tillväxten finns hos de utländska besökarna. Förra året noterade vi rekordmånga övernattningar från Norge, Ryssland, Kina och USA. Dessa marknader fortsätter öka i år, säger Thomas Brühl, vd för VisitSweden. Förra året hade Sverige rekordmånga övernattningar på hotellen, men än så länge är det för tidigt att förutspå ett helårsresultat.

VisitSweden prioriterar marknadsföringen av Sverige till 12 utlandsmarknader från Beijing till New York. Med effektiv marknadsföring som både stärker varumärket Sverige och ökar resandet på kort sikt ska VisitSweden bidra till att svensk besöksnäring uppnår målet om fördubblad omsättning till år 2020. Då ska värdet av vad utländska besökare spenderar i Sverige uppnå 200 miljarder kronor.

-  Att intresset för Sverige generellt sett fortsätter öka är ingen tillfällighet, fortsätter Thomas Brühl. Det är resultatet av ett långsiktigt samarbete i partnerskap med företag och organisationer i besöksnäringen. Med fortsatt effektiv marknadsföring, bra tillgänglighet och attraktiva destinationer har Sverige möjlighet att fortsätta attrahera fler resenärer.

Under första kvartalet ökade två av de tre största marknaderna, Norge och Danmark, med 16 respektive 8 procent. Tyskland, som är den näst största marknaden för resor till Sverige, backade med 2 procent. Finland, en annan stor utlandsmarknad, ökade med 5 procent. I Sydeuropa fortsätter Frankrike och Italien backa, medan Spanien tar igen tidigare minskning något och ökar med 13 procent.

Värdet av vad utländska besökare konsumerar i Sverige var under 2011 98,8 miljarder kronor. Svensk besöksnäring sysselsätter 162 300 personer, räknat i helårsverken.

För ytterligare information, kontakta

Thomas Brühl, vd VisitSweden, tel 08-789 10 00, thomas.bruhl@visitsweden.com
Ulrika Hallesius, Director  Corporate Communications & Public Affairs, tel 0704-20 09 00, ulrika.hallesius@visitsweden.com
Bitte Olsson, pressansvarig VisitSweden, tel 0705-25 04 56, bitte.olsson@visitsweden.com


Ämnen

  • Ekonomi

Kategorier

  • internationell marknadsföring
  • turism
  • utländska besökare
  • varumärke sverige

VisitSweden är ett kommunikationsföretag med uppdrag att internationellt marknadsföra Sverige som resmål och att marknadsföra varumärket Sverige. Marknadsföringen riktas till en utvald målgrupp och VisitSweden har genom närvaro på 12 prioriterade utlandsmarknader kunskap om deras resepreferenser och kännedom om Sverige. VisitSweden ägs till lika delar av svenska staten genom Näringsdepartementet och svensk turistnäring genom Svensk Turism AB. Under 2011 gjordes 16,7 miljoner utländska besök till Sverige. Svensk turistindustri står för 2,9 procent av BNP, omsätter 264 miljarder kronor och sysselsätter drygt 162 300 personer (räknat i helårsverken). Exportvärdet är 98,8 miljarder kronor. (Källa: Tillväxtverket, siffrorna avser 2011.) www.visitsweden.com/partner

Kontakter

Press

Presskontakt Sverige/Norden +46706446412

Pressfrågor om koncernen Visit Sweden

Presskontakt Jim Hofverberg Chief Officer, Corporate Communications +46706446412

Pressfrågor om Sverige som resmål, Sverige

Presskontakt Ebba Ekelund PR Manager Sweden & Nordics +46701865282

Relaterat innehåll