Pressmeddelande -

Regeringen höjer anslaget till Visit Sweden

Idag kom besked om att regeringen permanentar anslaget till Visit Sweden till 105 miljoner kronor 2018, från dagens 90 miljoner. Framtida höjningar är aviserade.

 - Det är mycket positivt att regeringen fortsätter sina satsningar på att utveckla besöksnäringen och att marknadsföringen av Sverige utomlands blir allt viktigare. Konkurrensen mellan världens länder är hård, men när Sverige blir mer synligt i världen tjänar både besöksnäringens företag och statskassan på det, säger Ewa Lagerqvist, vd på Visit Sweden.

Visit Sweden kommer fortsätta anpassa marknadsföringen tillsammans med besöksnäringen för att positionera Sverige i en snabbt föränderlig omvärld.

Enligt regeringens besked idag kommer Visit Swedens permanenta anslag från staten att vara 105 miljoner kronor 2018. 2019 aviseras en höjning till 120 miljoner och 2020 till 135 miljoner kronor.

- Det positiva beskedet nådde oss idag. Nu kan vi utveckla marknadsföringen så att Sverige når större genomslag. Det finns en enorm kraft i den svenska besöksnäringen, och allt fler utländska turister är nyfikna på Sverige, fortsätter Ewa Lagerqvist.

För mer information

Bitte Olsson, pressansvarig på Visit Sweden, bitte.olsson@visitsweden.com, tel 0705-25 04 56 

Ämnen

  • Turism

Visit Sweden är ett kommunikationsföretag som marknadsför Sverige som resmål och varumärke, så att fler turister från utlandet kan bidra till fler jobb och större intäkter till staten och besöksnäringen. Utländska turister spenderar årligen 119,6 miljarder kronor i Sverige och cirka 169 000 personer är sysselsatta i besöksnäringens företag*. Visit Sweden riktar marknadsföringen till Sverigeintresserade människor i utlandet och finns på plats i 10 länder. Bolaget ägs till lika delar av svenska staten genom Näringsdepartementet och svensk besöksnäring via Svensk Turism AB. (*Källa: Tillväxtverket, siffrorna avser 2016.). http://corporate.visitsweden.com

Kontakter

Press

Presskontakt Sverige/Norden +46706446412

Pressfrågor om koncernen Visit Sweden

Presskontakt Jim Hofverberg Chief Officer, Corporate Communications +46706446412

Pressfrågor om Sverige som resmål, Sverige

Presskontakt Ebba Ekelund PR Manager Sweden & Nordics +46701865282