Pressmeddelande -

Regeringen satsar på internationell tillväxt för svensk design

Som en del av regeringens exportstrategi satsar nu Näringsdepartementet på ökad export av turismupplevelser, produkter och tjänster inom design. Uppdraget ges till Visit Sweden i samarbete med näringslivet inom design, mode och arkitektur. 

Näringsdepartementet har beslutat att satsa totalt 28 miljoner kronor från 2016 till och med 2019 på att utveckla och stärka den internationella marknadsföringen av Sverige som designland. Insatserna ska bidra till att skapa ett större internationellt intresse för design, exempelvis inom mode, arkitektur, inredning, möbler och konsthantverk i Sverige, så att exporten av designprodukter och tjänster ökar samt att fler reser hit och upplever och konsumerar svensk design. Arbetet kommer att ledas av Visit Sweden, som tillsammans med branschföreträdare inom design nu bildar ett partnerskap.

En nulägesanalys som Visit Sweden gjort tillsammans med Svensk Form, Association of Swedish Fashion Brands, Sveriges Arkitekter och Trä- och Möbelföretagen visar att det finns en möjlighet för Sverige att ta en tydligare internationell position och att det finns en stor potential för designföretag och besöksnäringen att växa.

- Design är en stark profilbärare av det svenska varumärket. Vi och våra samarbetspartners är redo att sätta igång arbetet omgående för att öka tillväxten för Sverige, säger Thomas Brühl, vd på Visit Sweden.

- Jag ser att detta kommer att gynna inte bara designbranschen, utan tillväxten i stort, både för export och inhemsk konsumtion, säger Ewa Kumlin, vd på Svensk Form.

Visit Sweden och branschorganisationerna inom design ska tillsammans med Business Sweden och Svenska institutet skapa internationell marknadsföring, bland annat identifiera en position för Sverige, utveckla en kommunikationsstrategi och genomföra marknadsföringsaktiviteter utomlands.

Kommunikationsbolaget Visit Sweden har tidigare ökat den internationella uppmärksamheten för mat och måltidsupplevelser i Sverige i ett femårigt projekt. Bland annat utvecklades kommunikationskonceptet Try Swedish, som aktörer inom svensk mat nu använder framgångsrikt för att stärka Sverigebilden och Sveriges mat utomlands.

För mer information:
Thomas Brühl, vd på Visit Sweden, tel 08-789 10 00
Ulrika Hallesius, kommunikationsdirektör på Visit Sweden, ulrika.hallesius@visitsweden.com, tel 0704-200 900
Bitte Olsson, pressansvarig Visit Sweden, bitte.olsson@visitsweden.com, tel 0705-25 04 56

Ämnen

  • Turism

Kategorier

  • export
  • näringsdepartementet
  • design
  • utländska besökare
  • möbelindustri
  • modeindustri
  • arkitektur

Visit Sweden är ett kommunikationsföretag som marknadsför Sverige som resmål och varumärke, så att fler turister från utlandet bidrar till fler jobb och större intäkter till staten och besöksnäringen. Utländska turister spenderar årligen 96 miljarder kronor i Sverige och cirka 160 000 personer är sysselsatta i besöksnäringens företag*. VisitSweden riktar marknadsföringen till Sverigeintresserade människor i 12 länder. Bolaget ägs till lika delar av svenska staten genom Näringsdepartementet och svensk besöksnäring via Svensk Turism AB. (*Källa: Tillväxtverket, siffrorna avser 2014.).

 

Kontakter

Press

Presskontakt Sverige/Norden +46706446412

Pressfrågor om koncernen Visit Sweden

Presskontakt Jim Hofverberg Chief Officer, Corporate Communications +46706446412

Pressfrågor om Sverige som resmål, Sverige

Presskontakt Ebba Ekelund PR Manager Sweden & Nordics +46701865282

Relaterat innehåll