Pressmeddelande -

Svensk besöksnäring ökar – VisitSweden från Almedalen

Det går bra för svensk besöksnäring. Under 2010 hade Sverige 12,8 miljoner övernattningar från utlandet. VisitSweden ser en stark tillväxt från USA, Tyskland och Storbritannien men även Kina ökar. Grunden för goda resultat är en bra Sverigebild. Det finns flera starka associationer till Sverige men starkast är naturen. Den svenska livsstilen med hälsa, mat, naturnära, estetik, jämställdhet, jobb/fritid är viktig liksom kultur som domineras av nischintressen inom musik, film och litteratur.

VisitSweden deltog i seminarium om "Vad kan varumärket Sverige göra för företag?" i Almedalen den 5 juli tillsammans med Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet. I panelen medverkade bland andra handelsminister Ewa Björling.

- Det går bra för svensk besöksnäring. Under 2010 räknade Sverige in 12,8 miljoner övernattningar från utlandet (+4%). Ökningen fortsätter för sjunde året i rad och i ökningen i maj 2011 var +8% jämfört med 2010. Vi ser en stark tillväxt från USA, Tyskland och Storbritannien men även Kina ökar. Besöksnäringen inbringar nästan 14 miljarder till statskassan i form av utländsk konsumtion i Sverige, kommenterar Michael Persson från VisitSweden.
- En bra Sverigebild inkluderar inte bara en attraktiv plats som målgruppen vill besöka utan även att Sverige är intressant och relevant för målgruppen under tiden mellan resorna. Vi måste hålla Sverige ”top of mind” på kontinuerlig basis och Sverige ska associeras med nytänkande, äkta och öppet.

För att följa målgruppens uppfattning om Sverige genomför VisitSweden på kontinuerlig basis analyser som mäter uppfattningen om vårt land hos vår målgrupp, den globala resenären. Här har vi funnit att ju mer man vet om Sverige desto mer positivt inställd är man. Dessa analyser har vi under 2010 genomfört på 12 marknader genom våra detaljerade målgrupps-, bloggosfär- och webmedieanalyser.

Det finns flera starka associationer till Sverige men starkast är naturen. Den svenska livsstilen med hälsa, mat, naturnära, estetik, jämställdhet, jobb/fritid är viktig liksom kultur som domineras av nischintressen inom musik, film och litteratur. Dessutom ser vi många kommentarer om att Sverige är starkt inom innovation och näringsliv.

VisitSweden kommer att samarbeta ännu mera med näringslivet. Vi tar fram strategi för Sverigebilden med lansering i höst. Lanseringen från besöksnäringen kommer att innehållen en tydlig invit till näringslivet. Näringslivet kan ytterligare stärka sina varumärken eller etablera sig utomlands med hjälp av Sverigebilden och VisitSweden startar nu upp brand partnership pilotprojekt.

För ytterligare information, kontakta
Michael Persson, marknadskommunikationsdirektör, VisitSweden,
tel 08-789 10 00, michael.persson@visitsweden.com

Ulrika Hallesius, direktör, VisitSweden, tel 0704 200 900 ulrika.hallesius@visitsweden.com

Bengt Möller, tf informationsdirektör, VisitSweden, tel 070 593 9171, bengt.moller@visitsweden.com

Ämnen

  • Turism

Kategorier

  • sverige
  • storbritannien
  • kina
  • tyskland
  • usa
  • almedalen
  • besöksnäring*

VisitSweden är ett kommunikationsföretag med uppdrag att internationellt marknadsföra Sverige som resmål och att marknadsföra varumärket Sverige. Marknadsföringen utgår från en utvald målgrupp och VisitSweden har genom närvaro på 12 prioriterade utlandsmarknader kunskap om deras resepreferenser och kännedom om Sverige. Vi väljer rätt budskap, till rätt målgrupp i rätt marknadskanal för att marknadskommunikationen ska få största möjliga effekt. VisitSweden ägs till lika delar av svenska staten genom Näringsdepartementet och svensk besöksnäring. Utländska besökare spenderar nästan 87 miljarder kronor i Sverige, vilket är mer än dubbelt så mycket som värdet av den svenska personbilsexporten. Svensk turistnäring sysselsätter cirka 162 000 personer (räknat i helårsverken). (Källa siffror: Tillväxtverket. Gäller för 2010.)

Kontakter

Press

Presskontakt Sverige/Norden +46706446412

Pressfrågor om koncernen Visit Sweden

Presskontakt Jim Hofverberg Chief Officer, Corporate Communications +46706446412

Pressfrågor om Sverige som resmål, Sverige

Presskontakt Ebba Ekelund PR Manager Sweden & Nordics +46701865282