Pressmeddelande -

Visit Sweden blir helstatligt bolag

Sveriges marknadsföringsbolag Visit Sweden, som har i uppdrag att locka besökare till Sverige och därigenom stärka den svenska besöksnäringen, blir från och med 2020 helt ägt av svenska staten. Bolaget ska förvaltas genom Näringsdepartementet. 

Riksdagen har fattat beslut om att staten förvärvar Svensk Turism ABs aktier i Visit Sweden, och staten blir därmed ensam ägare till bolaget. Den nya ägarkonstellationen träder i kraft den 1 januari 2020 och bolaget kommer att förvaltas genom Näringsdepartementet.

Visit Sweden har sedan 1995 ägts till 50 procent av staten och till 50 procent av besöksnäringen via Svensk Turism AB. 

I näringsutskottets förslag till riksdagsbeslut konstateras bland annat att marknaden och förutsättningarna för Visit Swedens verksamhet har förändrats. Därför har regeringen föreslagit att staten tar över ägandet för att ”stärka styrningen av bolaget och ge möjlighet för staten att finansiera den omställning som krävs för att bolaget även framöver ska kunna leverera den samhällsnytta som bolagets verksamhet innebär”.

Tydligare riktlinjer för Visit Swedens uppdrag väntas i början av 2020.

- Vi ser positivt på staten som ägare och förväntar oss ett förtydligat uppdrag. Vi vet att både staten och besöksnäringen genom ägarbytet vill ge oss förutsättningar att leverera nytta för Sverige, vilket vi välkomnar, säger Ewa Lagerqvist, vd för Visit Sweden. Vi ser fram emot att exempelvis kunna jobba mer digitalt för att på ett effektivt sätt marknadsföra hela Sverige.

- Visit Sweden kommer fortsatt att stärka bilden av Sverige som resmål genom effektiv kommunikation i utlandet och bidra till att öka Sveriges attraktionskraft som resmål. Detta leder till högre intäkter för besöksnäringens företag och ger möjligheter till fler arbetstillfällen. Jag ser att Visit Sweden även i fortsättningen kommer ha ett nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter som verkar för turism i Sverige, säger Karin Johansson, styrelseordförande för Visit Sweden.

Visit Sweden kommer fortsätta att drivas som aktiebolag. Redan tidigare har bolaget följt statliga ägardirektiv och riktlinjer för rapportering och bolagsstyrning. Koncernen består vid utgången av 2019 av ett moderbolag med fem dotterbolag.

För mer information

Bitte Olsson, pressansvarig Visit Sweden, bitte.olsson@visitsweden.com, tel 0705-25 04 56 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Resor

Visit Sweden är ett marknadsföringsföretag som gör Sverige synligt internationellt som resmål och varumärke, så att fler turister från utlandet kan bidra till fler jobb och större intäkter till staten och besöksnäringen. Utländska turister spenderar årligen 144 miljarder kronor i Sverige och cirka 172 400 personer är sysselsatta i besöksnäringens företag*. Visit Sweden riktar marknadsföringen till Sverigeintresserade människor i utlandet och finns på plats i 9 länder. Bolaget ägs till lika delar av svenska staten genom Näringsdepartementet och svensk besöksnäring via Svensk Turism AB. (*Källa: Tillväxtverket, siffrorna avser 2018). http://corporate.visitsweden.com

Kontakter

Press

Presskontakt Sverige/Norden +46706446412

Pressfrågor om koncernen Visit Sweden

Presskontakt Jim Hofverberg Chief Officer, Corporate Communications +46706446412

Pressfrågor om Sverige som resmål, Sverige

Presskontakt Ebba Ekelund PR Manager Sweden & Nordics +46701865282