Pressmeddelande -

Visit Sweden får förlängt förtroende att marknadsföra turistsverige mot svenskar

Regeringens förslag till höstbudget som lanserades idag, indikerar 20 miljoner kronor till Visit Sweden, för att under 2022 fortsätta marknadsföra Sverige som besöksmål för såväl utländska som svenska målgrupper och bidra till återstart av den svenska besöksnäringen efter pandemin.

Regeringen ser att Visit Sweden fortsatt ska ha en nyckelroll i marknadsföringen av Sverige och för att öka Sveriges attraktionskraft som besöksmål. Därför vill regeringen förlänga bolagets uppdrag med marknadsföring av Sverige som besöksmål för såväl utländska som inhemska målgrupper och skjuter därför till 20 miljoner kronor för år 2022.

- Det är oerhört glädjande att vi får fortsatt förtroende att ytterligare ett år bedriva marknadsföring i Sverige då det under lång tid kommer att vara oerhört viktigt för att bidra till den svenska besöksnäringens återstart efter pandemin, säger Visit Swedens VD Susanne Andersson.

- Ett plus ett blir här tre när vi nu kan fortsätta använda de kunskaper vi tillskansat oss om den svenska målgruppen turister och när vi kan bygga vidare på den uppskattade marknadsföring vi hittills genomfört, säger Susanne Andersson.

  Hur miljontillskottet ska användas är för tidigt att gå in på, då tillskottet gäller år 2022. Men klart är att Visit Sweden kommer att bygga vidare på det Svemesteruppdrag som bolaget fick vid årsskiftet 2020-2021.

  Genom att fortsätta marknadsföringsarbetet riktat mot svenskar, även under år 2022, kan arbetet och kunskaperna Visit Sweden nu har, användas på ett effektivare sätt.

  Visit Swedens Svemesteruppdrag inleddes vid årsskiftet 2020-2021 och har hittills resulterat i marknadsföringskampanjen ”De ofrivilliga turisternas guide till Sverige” och en digital upplevelseguide med lite mindre kända besöksmål, som lanserades i maj.

  Hittills har Visit Sweden nått cirka sex miljoner människor genom sina marknadsföringsinsatser inom Svemesteruppdraget. Framförallt svenskar men även nordbor.

  Enbart den digitala upplevelseguiden har sedan lanseringen i maj haft 121,153 användare och närmare en halv miljon sidvisningar. Över 70 % av de som nåtts av kampanjen säger sig i hög grad ha inspirerats att upptäcka mer av Sverige.

  Under året 2021 har även ett pärlband av välbesökta inspirations- och kunskapshöjande webb-seminarier arrangerats för besöksnäringens aktörer, där Visit Sweden delat med sig av de insikter och kunskaper som framkommit under arbetena med olika marknadsföringskampanjerna och aktiviteterna om den svenska målgruppen turister.

  Så här resonerar Visit Sweden kring turism, resande och hållbarhet https://corporate.visitsweden.com/om-oss/i-fokus/

  Relaterade länkar

  Ämnen

  • Ekonomipolitik

  Kategorier

  • internationell marknadsföring
  • visitsweden
  • turism
  • besöksnäring

  Visit Sweden har det nationella officiella uppdraget att imagemarknadsföra Sverige som turistdestination mot både svenskar och internationellt. Målet med destinationsmarknadsföringen är att hållbart tillföra värde för svensk besöksnäring. Bolaget tillhandahåller även kommunikationstjänster och kunskapsdelningsservice. Visit Sweden är ett statligt ägt aktiebolag med drygt 50 medarbetare. Bolaget omsätter årligen cirka 155 miljoner svenska kronor (2020). Visit Sweden har sitt servicekontor i Stockholm och finns representerade lokalt på sex marknader i världen. Bolaget vision är att göra Sverige till bäst i världen på hållbar destinationsmarknadsföring. Mer om Visit Sweden: www.visitsweden.com

  Presskontakt

  Press

  Presskontakt Sverige/Norden +46706446412

  Pressfrågor om koncernen Visit Sweden

  Presskontakt Jim Hofverberg Chief Officer, Corporate Communications +46706446412

  Pressfrågor om Sverige som resmål, Sverige

  Presskontakt Ebba Ekelund PR Manager Sweden & Nordics +46701865282