Gå direkt till innehåll
Susanne Andersson, VD marknadsföringsbolaget Visit Sweden
Susanne Andersson, VD marknadsföringsbolaget Visit Sweden

Pressmeddelande -

Visit Sweden om regeringens besöksnäringsstrategi: ”Nu blir det möjligt att bättre ena krafterna för hållbar framdrift för den svenska turist- och besöksnäringen”

Visit Sweden, det statligt ägda bolaget som imagemarknadsför Sverige som resmål, välkomnar den nationella strategin för hållbar turism och besöksnäring som regeringen presenterade idag.

- Strategin skapar nu ännu bättre och tydligare förutsättningar för att kraftsamla och ena den svenska turist- och besöksnäringen, säger Visit Swedens VD Susanne Andersson.

  Eftersom strategin publicerades för alla parter idag, är det för tidigt att gå in på vad strategin kommer att innebära i praktiken.

  - Vi har läst igenom strategin en första vända och är väldigt positiva till att den nu ger en tydlig och samlad bild för arbetet framöver.

  - Vi är kanske lite extra glada över tydligheten att Visit Sweden är den aktör som har det nationella offentliga uppdraget att marknadsföra Sverige både mot den svenska och mot den internationella målgruppen, fortsätter Susanne.

  - Och att Visit Swedens redan påbörjade arbete med att fokusera marknadsföringen för att öka efterfrågan till resmålet Sveri­ge mot resenärer som efterfrågar hållbara alternativ och gör ak­tiva hållbara val, är det som regeringen nu också pekar ut som vägen framåt.

  - Vi får också hoppas att de budgetanslag som skjuts till verksamheten framöver matchar det arbete som regeringen vill att vi och andra ska göra för att skapa det värde för besöksnäringen och Sverige som önskas, avslutar Susanne som precis idag deltar på ett samverkansmöte mellan de nordiska länderna.

   Det är också glädjande att strategin nu tydligt inkluderar nordiskt samarbete av gemensam marknadsföring av Norden som hållbar turist­destination för långväga marknader.

   Regeringen har filat på den nationella strategin för hållbar turism och besöksnäring sedan år 2017, då utredningen ”Ett land att besöka” överlämnade sin slutrapport om en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring till närings- och innovationsministern.

   Efter att regeringen 2019 identifierade besöksnäringen som en av Sveriges nya basnäringar, innebär denna nya strategi en viktig plattform för alla parter att ta avstamp ifrån, på både nationell, regional och lokal nivå. Speciellt nu när världen och Sverige är på väg ut ur en lång period med förödande pandemi och restriktioner som i det närmaste har lamslagit besöksnäringen.

   Besöksnäringsstrategin i sin helhet finns via länk här intill.

   Relaterade länkar

   Ämnen

   Taggar


   Visit Sweden har det nationella offentliga uppdraget att imagemarknadsföra Sverige som turistdestination både mot svenskar och internationellt. Bolaget tillhandahåller även kommunikationstjänster och kunskapdelningsservice för svenska turism- och besöksnäringen. Visit Sweden är ett statligt ägt aktiebolag med drygt 50 medarbetare. Bolaget omsätter årligen cirka 155 miljoner svenska kronor (2020). Visit Sweden har sitt servicekontor i Stockholm. Bolaget finns även representerade lokalt i Storbritannien, Tyskland, USA, Nederländerna, Frankrike och Kina. Mer om Visit Sweden: www.visitsweden.com

   Presskontakt

   Visit Sweden huvudkontor växel

   Visit Sweden huvudkontor växel

   +46 8 789 10 00
   Sverige, pressfrågor om koncernen Visit Sweden

   Sverige, pressfrågor om koncernen Visit Sweden

   Presskontakt Jim Hofverberg Chief Officer, Corporate Communications +46706446412

   Relaterat material

   Sveriges marknadsföringsbolag

   Visit Sweden har det nationella offentliga uppdraget att imagemarknadsföra Sverige som turistdestination mot både mot svenskar och internationellt. Målet med destinationsmarknadsföringen är att hållbart tillföra värde för svensk besöksnäring. Bolaget tillhandahåller även kommunikationstjänster och kunskapsdelningsservice. Visit Sweden är ett statligt ägt aktiebolag med drygt 50 medarbetare. Bolaget omsätter årligen cirka 155 miljoner svenska kronor (2020). Visit Sweden har sitt servicekontor i Stockholm och finns representerade lokalt på sex marknader i världen. Bolaget vision är att göra Sverige till bäst i världen på hållbar destinationsmarknadsföring. Mer om Visit Sweden: www.visitsweden.com

   Visit Sweden
   Box 3030
   103 61 Stockholm
   Fantastiska Sverige!