Gå direkt till innehåll
Januarirekord för övernattningar i Umeå

Pressmeddelande -

Januarirekord för övernattningar i Umeå

Antalet övernattningar på hotell i Umeå slog rekord under januari månad. Totalt gjordes 34 302 övernattningar, vilket är en ökning med 14,5 procent jämfört med januari 2015 enligt färsk statistik från Tillväxtverket & SCB. Kapacitetsutnyttjandet för rum ökade från 49 procent till 57 procent.

- Traditionellt är januari inte en av de bästa hotellmånaderna. Men i år kanske vi kan tacka IKEA och övriga nyetableringar på Söderslätt för de fina siffrorna. Många av deras medarbetare som deltog i byggandet och förberedelserna inför invigningen av IKEA, var i Umeå tillfälligt och bodde på hotell, säger Anna Wikholm Kjellberg på Visit Umeå.

Full fart hos Visit Umeå

Incentivesatsningen Meet Västerbotten.

Visit Umeå tillsammans med Visit Skellefteå deltog genom incentivesatsningen “Meet Västerbotten” på Mice Peak i Bern första helgen i mars.Här fick destinationsrepresentanterna möjlighet att visa upp Västerbotten som en attraktiv plats för köpare från Europa. 

I februari genomfördes också en visningsresa för köpare från UK där man visade upp Umeåregionen under två dagar. Många nya kontakter har tagits och dessa bearbetas för att få grupperna till vår region.

Stort intresse för Facebook bland företag och besöksmål i Umeåregionen

I förra veckan anordnade Projekt Effekt den första av flera workshops i sociala kanaler för besöksnäringen i Umeåregionen. Inriktningen för dagen var Facebook och intresset bland företag och besöksmål var stort. Workshopen som hölls på Hotell Forsen i Vindeln lockade över 30 deltagare med önskan om att bredda sin kunskap och få tips och knep på hur kanalen kan användas för att kommunicera, informera och marknadsföra. Kursledare var Anki Berg, strateg och informatör på Västerbottens museum och gästföreläsare var Robin Karlsson från Vindelnrökt som berättade om företagets strategiska arbete på Facebook och Instagram.

Pressvisning för finländska journalister

Att Umeå är en populär destination för våra österbottniska besökare märker vi tydligt på att antalet besökare från norden ökar. Första dagarna i mars anordnade Visit Umeå en pressresa för journalister från Österbotten för att visa upp allt nytt i vår stad. Allt från shoppingområden till nya badhuset, restauranger och hotellanläggningar visades upp. Journalisterna fick också möjlighet att träffa arrangörerna för Brännbollsyran.

Ämnen

Regioner


Visit Umeå är Umeås destinationsbolag och turistcenter. Visit Umeås uppgift är att sälja och marknadsföra Umeå som turist-, mötes-, evenemangs- och handelsstad.

Visit Umeå AB arbetar med att vinna möten, konferenser och kongresser till staden. Bolaget ska också utveckla, marknadsföra och värva evenemang till Umeå och regionen. Dessutom verka för en levande och attraktiv stadskärna och utveckla shoppingturismen. Bolaget ägs delvis av besöksnäringen, fastighetsbolag, handeln samt finansieras via Umeå kommun.

Umeå turistcenter är organisationen för privat turism. I turistcentrets uppdrag ingår att marknadsföra Umeå och Umeåregionen som besöksmål på utländska marknader och nationellt.

Presskontakt

Sara Gustavsson

Sara Gustavsson

Presskontakt VD, privatturism och statistik Visit Umeå 070-2662423
Gabriella Hed Vall

Gabriella Hed Vall

Presskontakt Evenemang, möten och konferenser Visit Umeå 070-601 03 57

Umeå och Umeåregionens officiella destinationsbolag

Destinationsbolaget Visit Umeå arbetar med att utveckla, marknadsföra och sälja in Umeå och Umeåregionens turistiska utbud mot prioriterade och relevanta målgrupper. Målsättningen är att driva fler inresande privat-, grupp- och mötesresenärer till destinationen. Destinationsbolaget arbetar också med att utveckla, marknadsföra och sälja in Umeå centrum mot prioriterade målgrupper för att driva fler besökare till centrum och bidra till en attraktiv och levande stadskärna. Bolaget ägs gemensamt av företag inom besöksnäring, mötesindustri, handel, fastighetsbolag och Umeå kommun.

Visit Umeå