Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Inbjudan press till Värmlands Turismpris, Årets Uppstickare och Årets Uppsats – 14 november 2019

Visit Värmland bjuder in media till prisutdelning av Värmlands Turismpris, Årets Uppstickare och Årets Uppsats från Karlstads Universitet.

Var: Värmlands Museum, Karlstad
När: Torsdag 14 november
Tid: ca kl. 20.45 (prisutdelningen sker efter middagen)

I samband med Värmlands och Karlstads Besöksnäringsdagar 2019 den 14-15 november, delar Visit Värmland ut tre priser till besöksnäringen i Värmland.

Med Värmlands Turismpris uppmärksammar Visit Värmland aktör som på ett betydelsefullt sätt bidragit till att stärka den värmländska besöksnäringen.

Visit Värmland delar samtidigt ut ett hedersomnämnande till Årets Uppstickare. Med detta vill vi synliggöra en aktör som genom nytänkande (utveckling av befintlig verksamhet eller nystart) utmärkt sig inom besöksnäringen i Värmland.

För andra gången delar Visit Värmland även ut ett pris till Årets Uppsats vid Turismprogrammet, Karlstads Universitet.

Kriterier för Värmlands Turismpris

• Huvudkriterium: Pristagaren bidrar till nytänkande och innovativ utveckling av besöksnäringen.
• Kunskapskriterium: Pristagaren utvecklar, sprider och delar nya färdigheter och kunskaper för att stärka besöksnäringen.
• Hållbarhetskriterium: Pristagaren utvecklar metodiskt och målmedvetet en hållbar verksamhet (ekonomiskt, socialt och miljömässigt).

Finalisterna till Värmlands Turismpris 2019

• Arvika Hamnfest/Bröderna Olsson
• Branäsgruppen
• Naturbyn i Långserud

Kriterier Årets Uppstickare

• Nytänkande och innovativt arbetssätt
• Det nya bidraget till besöksnäringen

Finalisterna till Årets Uppstickare 2019

• Happie Camp
• Kulinarika
• Spishyllan

Årets Uppsats

Priset Årets Uppsats delas ut till bästa uppsats med fokus på Värmlands besöksnäring inom något av följande teman: Digitalisering, hållbarhet och tillgänglighet. Den bästa uppsatsen erhåller ett pris i form av en upplevelse i Värmland för två personer.

Finalisterna till Årets Uppsats:

• En tillgänglig himmel – en studie om passagerare med fysisk funktionsvariation – Isak Larsson
• Attityder till digitalisering och utveckling av IKT – en inblick i värmländska turismföretag. – Louise Johansson och Leo Mu

Ämnen

Regioner


Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla den värmländska besöksnäringen. Tillsammans tar vi tillvara på mångfalden och förstärker kunskapen som finns i vår bransch. Genom att skapa samlingspunkter och plattformar för den värmländska besöksnäringen möjliggör vi nya affärer och samarbeten.

Presskontakt

Mia Landin

Mia Landin

Presskontakt Vd 054-776 60 01