Pressmeddelande -

Bara fyra av tio företagare tar stor miljöhänsyn vid inköp

Vismas affärsbarometer
Knappt hälften av företagarna, 44 procent, upplever att de tar stor hänsyn till miljöaspekter när företaget gör inköp. Men skillnaderna över landet är stora. I Norrbotten känner bara en av fyra företagare att de tar stor hänsyn till miljöaspekten. Det här visar Vismas affärsbarometer, som bygger på en nyligen genomförd enkät bland drygt 1 600 små och medelstora företag.

– Det är förvånande att inte fler företagare upplever att de prioriterar gröna inköp, med tanke på att miljöfrågor blir viktiga för allt fler konsumenter. När kunderna börjar ställa högre krav på miljöhänsyn kommer också andelen företagare som prioriterar det att öka, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.

Bland företagare i landet uppger varannan att de i ganska låg eller mycket låg utsträckning tar hänsyn till miljöaspekten vid inköp. Fyra av tio uppger att de i mycket eller ganska hög utsträckning tar hänsyn till miljön. Det här är första gången som frågan om miljöhänsyn vid inköp ställs i affärsbarometern.

Varierande miljöhänsyn bland småföretagare över landet
Resultatet visar på stora skillnader över landet. De län som ligger i topp vad gäller prioritering av gröna inköp är Värmland, Stockholms län och Östergötland. I botten återfinns Norrbotten, Dalarna och Blekinge.

– Affärsbarometern visar att företagarna i storstadsregionerna ligger över genomsnittet vad gäller miljöhänsyn, men vi kan också se att miljömedvetenheten är på god väg att sprida sig över resten av landet vilket verkligen känns lovande. För oss är det viktigt att följa utvecklingen i den här frågan, säger Henrik Salwén.

Kartan visar i vilken utsträckning företag upplever att de tar miljöhänsyn vid inköp. Den finns att hämta på www.visma.se/affarsbarometer. Där finns också en tabell med utfallet av undersökningen i samtliga län.

Vismas affärsbarometer bygger på en enkät som genomfördes den 4-11 oktober bland drygt 10 000 små och medelstora företag i Sverige. Nästan 1 600 företag svarade på enkäten, som är en indikator på framtidstron bland små och medelstora företag. Den bifogade grafiken visar det  länsvisa resultatet på frågan: Tar du hänsyn till miljöaspekter vid inköp? Följande svarsalternativ fanns att välja mellan: ”I mycket hög utsträckning”, ”I ganska hög utsträckning”, ”I ganska låg utsträckning”, ”I mycket låg utsträckning” och ”Vet ej”.

För mer information, kontakta
Henrik Salwén, vd för Visma Advantage AB, 0708-16 66 11, henrik.salwen@visma.se
Ramona Johansson på Visma Advantage AB, 08-534 817 72, ramona.johansson@visma.se om du vill komma i kontakt med ett lokalt företag som medverkat i undersökningen.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • miljörankning
  • medelstora företag
  • småföretag
  • konjunktur
  • inköp

Visma gör verksamheter mer effektiva. Koncernen levererar programvara, outsourcingtjänster, inköps- och anbudslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterade utvecklings- och konsulttjänster. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 har Visma som hostingpartner. Koncernen har över 5 000 anställda, varav drygt 1 400 i Sverige. 2011 uppgick omsättningen till 5 142 miljoner norska kronor.

Kontakter

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73

Relaterat innehåll