Pressmeddelande -

Fler startar aktiebolag efter sänkt kapitalkrav

Den första månaden med halverat aktiekapitalkrav gav utslag direkt i registreringen av nya företag. Antalet nya aktiebolag ökade med mer än 20 procent jämfört med april i fjol. Det visar färsk statistik som programföretaget Visma Spcs sammanställt från Bolagsverket.

Den 1 april i år sänktes kravet på kapitalinsats i aktiebolag från 100 000 till 50 000 kronor. Avsikten med reformen är att göra den för ägarna mindre riskfyllda företagsformen mer tillgänglig.

Under april registrerades 2 073 aktiebolag hos Bolagsverket jämfört med 1 701 samma månad förra året. Det ger en ökning med 21,9 procent, vilket kan jämföras med att ökningen av antalet aktiebolag de tre första månaderna i år låg på 3,6 procent. 

Nyföretagandet fortsätter öka
Den totala ökningen av nya företag i de vanligaste bolagsformerna aktiebolag, enskild näringsverksamhet, handelsbolag och kommanditbolag hamnade på 11,9 procent under april månad. Sedan årsskiftet har 21 063 nya företag registrerats hos Bolagsverket mot 19 179 vid samma tid i fjol.

Ökningen under året ligger därmed på 9,8 procent, vilket innebär att utvecklingen följer Vismas prognos på 60 000 nya företag under 2010. Prognosen bygger på att nyregistreringarna under året ökar med 9,5 procent jämfört med det svaga 2009.

Två län utmärker sig
De fyra första månaderna har nyföretagandet ökat i hela 19 av 21 län. Den stabilaste ökningen svarar Gävleborgs och Västerbottens län för. Båda har fått fler än 20 procent nya företag sedan årsskiftet.

I april månad var tillväxten av nya företag störst i Gävleborgs län med en ökning på 82,7 procent. Östergötland (+ 45,1 procent) och Kronobergs län (+ 28,1 procent) kommer närmast därefter.

• Tabeller och statistik för fri publicering finns i den bifogade pdf-versionen av pressmeddelandet.
• Följ kampanjen för fler nya företag och möt nya småföretagare på www.nustartarviomsverige.se

För mer information kontakta
Lars Fredell, informationschef Visma Spcs AB, 0708-39 69 25, lars.fredell@visma.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • ekonomilösningar
  • enskild firma

Visma ger små och stora företag, handel, offentlig verksamhet, organisationer och föreningar effektiva lösningar för ekonomisk administration och verksamhetsstyrning. Vismakoncernen har 3.700 anställda i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Holland och Rumänien. I Sverige sysselsätts drygt 1.000 personer.

Kontakter

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73