Pressmeddelande -

Inför valet 2018: Sju av tio svenskar tycker att regeringen bör göra mer för nyföretagandet

Sju av tio svenskar, 69 procent, anser att regeringen borde göra mer för att fler ska starta och driva företag i Sverige. Det visar en ny undersökning som Sifo genomfört på uppdrag av Visma. Bara 15 procent ger regeringen godkänt.

– Det här är en viktig signal från svenska folket till politikerna inför valåret 2018. Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag, och därför måste nyföretagandet vara en prioriterad fråga för samtliga partier, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

Undersökningen visar att sju av tio svenskar, 69 procent, anser att regeringen borde göra mer för att svenskar ska starta och driva företag. Åsikten är i stort sett lika vanlig i olika åldersgrupper, och skiljer sig inte heller nämnvärt åt mellan kvinnor och män. Totalt svarar bara var sjunde tillfrågad, 15 procent, att de inte håller med om att regeringen borde göra mer i frågan.

– Det är glädjande att stödet för en ambitiös politik för nya företag är så starkt i hela samhället. Att göra det enkelt att starta och driva företag är inte bara viktigt för företagarna själva, det är viktigt för hela Sverige, säger Boo Gunnarson.

Var tredje svensk drömmer om att starta eget företag, enligt en tidigare Sifoundersökning på uppdrag av Visma. Siffran är ännu högre bland unga i åldersgruppen 18–29 år där varannan, 49 procent, drömmer om ett eget företag. Det vanligaste skälet att avstå är rädslan för ekonomisk otrygghet, men krångliga regler står också högt på listan.

I Sverige finns i dag omkring en miljon företag, varav den stora majoriteten har en eller ett fåtal anställda. Under januari–november 2017 har omkring 62 000 nya företag startats.

För mer information, kontakta gärna
Boo Gunnarson, företagarexpert Visma Spcs, 070-872 72 32, boo.gunnarson@visma.com
Johanna Stier, pressansvarig Visma Spcs, 073-056 17 69, johanna.stier@visma.com

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Sifo på uppdrag av Visma i form av 1 000 online-intervjuer som genomfördes mellan den 4 och 17 december 2017.

Frågan som ställdes var: ”I vilken grad instämmer du i följande påstående: Regeringen borde gör mer för att svenskar ska starta och driva företag?” Svaren fördelade sig som följer:

Instämmer helt: 30 procent
Instämmer delvis: 39 procent
Instämmer delvis inte: 10 procent
Instämmer inte alls: 5 procent
Tveksam/vet ej: 16 procent

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • nyföretagande

Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 760 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 300 000 använder Visma som hostingpartner. Koncernen har 6 600 anställda och omsatte 7 855 miljoner norska kronor 2016.

Kontakter

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73