Pressmeddelande -

Juli fortfarande den mest populära semestermånaden i Sverige

Den klassiska industrisemestern är fortfarande förstahandsvalet bland de som förvärvsarbetar i Sverige. En färsk undersökning som YouGov har gjort på uppdrag av Visma visar att omkring hälften av alla tar ut semester under juli månad.

− Chansen att solen skiner på semesterfirarna är störst i juli, när förskolor och skolor dessutom är stängda. Därför är det inte konstigt att många håller liv i fenomenet med industrisemester, trots att allt färre arbetar inom den sektorn, säger Sofia Gerstenfeld, vd för Visma Enterprise.

En ny undersökning som YouGov har gjort på uppdrag av Visma visar att den klassiska industrisemestern fortfarande är förstahandsvalet. Av de förvärvsarbetande som deltagit i undersökningen svarar omkring hälften att de kommer att ta ut semester under veckorna 28-31, som sträcker sig från den 6 juli till den 2 augusti. Mest populär är vecka 30, då 52 procent av deltagarna i undersökningen firar semester, följt av veckorna 29 och 31, då 49 respektive 48 procent har semester.

− I en del verksamheter vill man att medarbetarna tar ut semester samtidigt, i andra lägger man mycket tid på att få ihop sommarbemanningen. Optimeringsteknologi och AI gör det betydligt lättare att ta fram optimala scheman idag. Det sparar tid för schemaläggaren, säkerställer att arbetstidsregler följs och tar bättre hänsyn till medarbetarnas önskemål, säger Sofia Gerstenfeld.

Industrisemester är ett vedertaget begrepp som härstammar från den tiden då Sverige hade en stor industrisektor och då de flesta industrier stängde helt i juli. I dag är fabrikerna långt färre, har andra produktionssätt och verkar på globala marknader. Det gör att verksamheterna numera är igång året runt. En viss förskjutning av svenskarnas semestrar en bit in i augusti har också skett, vilket gör att Sverige nu ligger mer i fas med övriga länder i Europa.

För mer information, kontakta gärna:
Sofia Gerstenfeld, vd för Visma Enterprise,
010-141 15 01, sofia.gerstenfeld@visma.com

Om undersökningen:
Undersökningen om svenskarnas semestervanor genomfördes av YouGov på uppdrag av Visma i form av online-intervjuer under juni 2020. Frågan som ställdes i undersökningen var: ”Under vilka veckor tar du semester i sommar?” Sammanlagt svarade 1 089 personer, alla förvärvsarbetande och över 18 år. 

Svaren fördelade sig som följer:

Vecka 25: 9%

Vecka 26: 16%

Vecka 27: 25%

Vecka 28: 38%

Vecka 29: 49%

Vecka 30: 52%

Vecka 31: 48%

Vecka 32: 35%

Vecka 33: 19%

Jag tar semester spridda dagar: 7%

Jag tar inte semester under perioden: 10%

Tveksam, vet ej: 6% 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • digitalisering
  • lönesystem

---------------------
Visma erbjuder programvara och tjänster som förenklar, digitaliserar och effektiviserar affärsprocesser inom privat och offentlig sektor. Koncernen verkar i Norden, Benelux, Centraleuropa och Östeuropa. Med fler än 11 000 anställda, 1 000 000 kundavtal och en omsättning på 1 526 miljoner euro under 2019 är koncernen ett av de ledande programvaruföretagen i Europa.

Kontakter

Sofia Gerstenfeld

VD Visma Enterprise AB 010-141 15 01