Pressmeddelande -

Konsumenter väljer teknik framför personal i mataffären

Sex av tio svenskar, 58 procent, anger att de använder sig av digitala hjälpmedel inför eller under inköp av dagligvaror. Väl inne i butiken väljer en klar majoritet att använda sig av digitala enheter i stället för att fråga butikspersonalen om exempelvis priser,få produktinformation eller för att checka ut och betala sina varor. Det visar en ny studie om digitala och mobila köpbeteenden i dagligvaruhandeln av HUI Research på uppdrag av Visma Retail.

– Tekniken har blivit en hygienfaktor innan, under och efter inköp av mat. Många köp föranleds numera av en digital aktivitet, vare sig man som konsument är medveten om det eller inte. Utmaningen för detaljisterna är hänga med konsumenternas efterfrågan och digitalisera köpprocessen med rätt teknik som bidrar till till tidsbesparing, ökad bekvämlighet och en bättre köpupplevelse, säger Peter Fischer, divisionsdirektör på Visma Retail.

Köpprocessen allt mer digital
En ny undersökning visar att andelen konsumenter som väljer att handla mat på nätet har ökat från 9 procent till 22 procent de senaste fem åren. Det är framförallt den yngre generationens konsumenter som driver utvecklingen framåt. En tydlig trend är att allt fler väljer att handla sin mat via renodlade e-handelsaktörer som exempelvis Mathem.se eller någon av de olika matkassar med recept som finns på marknaden.

− Parallellt med digitaliseringen ökar efterfrågan från konsumenterna på service och shoppingupplevelse. Ett mervärde som kommer att göra detaljisterna unika och på så sätt skapa ett värdefullt konkurrensmedel gentemot andra aktörer inom dagligvaruhandeln, säger Lena Larsson, VD, HUI Research.

Mer än hälften, 58 procent, av konsumenterna använde sig av digital teknik vid sitt senaste inköp av dagligvaror. Det kan handla om att man söker recept eller inspiration på internet, skriver en inköpslista på mobiltelefonen eller letar efter öppettider. Mer än hälften, 52 procent, uppger att de söker recept på nätet för inspiration innan de beger sig till affären. Dock skriver fortfarande bara 18 procent sin inköpslista i mobilen.

Majoriteten väljer digitala hjälpmedel i butiken
Även när man väljer att själv gå till affären för att handla sin mat använder man i hög utsträckning digitala hjälpmedel innan, under eller efter inköpet. Enligt studien föredrar konsumenter generellt att använda olika typer av digitala enheter, så som sin egen mobiltelefon eller butikens obemannade enheter och skärmar, framför att ta hjälp av butikens personal.

87 procent av konsumenterna vill använda sig av digitala enheter för att kolla upp priser i butiken, och 76 procent vill använda digitala enheter för att få produktinformation. Undersökningen visar även att 68 procent vill använda sig av digitala enheter för att navigera i butiken. Samma sak gäller när konsumenten vill checka ut och betala. Då föredrar 65 procent att använda sig av mobilen eller butikens obemannade enheter för självutcheckning.

− Att en betydande majoritet föredrar digitala enheter framför butikens personal när de handlar dagligvaror återspeglar en allt högre acceptans och digital vana bland konsumenter. Har konsumenten redan använt digitala enheter i tidigare skeden av köpprocessen, blir det även naturligt att checka ut och betala med digitala enheter, förutsatt att det är smidigt och ger en konkret nytta, säger Peter Fischer.

Definitioner
Digitalisering i dagligvaruhandeln syftar till den tekniska utveckling som innebär att digitala och mobila shoppinglösningar (se definition nedan) introduceras. Det kan handla om bland annat e-handel, mobiltelefonens växande roll i shoppingen, appar, digitala skyltfönster, självscanning och självbetjäningskassor.

Digitala och mobila shoppinglösningar är verktyg/funktioner som antingen är stationära eller portabla och som underlättar för konsumenter i köpprocessen. Exempel på stationära digitala shoppinglösningar i dagligvaruhandeln är digitala skärmar i butik och självbetjäningskassor. Exempel på mobila shoppinglösningar är applikationer i en mobil telefon, e-handel, och självscanningsdosor.

För mer information kontakta
Peter Fischer, divisionsdirektör på Visma Retail, 070-350 61 16, peter.fischer@visma.com
Andreas Svensson, Konsult på HUI Research, 08-762 72 85, andreas.svensson@hui.se

Relaterade länkar

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Kategorier

 • dagligvaruhandeln
 • mobila shoppinglösningar
 • digitala shoppinglösningar
 • digitala hjälpmedel
 • smarta telefoner
 • smartphone
 • inköpsbeslut
 • shopping
 • mobil handel
 • visma retail
 • visma
 • hui research
 • butiksdata

Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Vi förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser både inom privat och offentlig sektor. 400 000 nordeuropeiska kunder använder våra produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 6 700 anställda och omsatte 7 100 miljoner norska kronor 2014.

Kontakter

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73