Pressmeddelande -

Småföretagare fortsatt hårt utsatta av bluffakturor

Trycket mot landets småföretagare från fakturabedragare fortsätter att vara hårt. Det visar en enkät som Visma gjort bland mindre företag och jämfört med den senaste statistiken från Brottsförebyggande rådet.

I Vismas färska undersökning svarade drygt sex av tio ja på frågan ”Har ditt företag fått någon eller några bluffakturor de senaste tre månaderna?” Svaren kom från 1.600 företag, huvudsakligen i segmentet 0 till 20 anställda.

När lika många företag besvarade samma fråga våren 2010 var ja-andelen 66 procent. I den nya undersökningen uppgav 62 procent att de fått en eller flera bluffakturor de senaste tre månaderna.

Blygsam minskning
Den fortsatt höga nivån – med en svagt minskande trend – bekräftas av Brottsförebyggande rådets preliminära statistik för 2010. Enligt den minskade antalet polisanmälda fall av bedräglig fakturering med knappt 4 procent mellan 2009 och 2010.

– Men med tanke på att det finns ungefär en halv miljon aktiva småföretag i landet innebär det ändå att drygt 300.000 företag får falska fakturor bara på några månader, vilket naturligtvis är en skrämmande siffra, säger Lars Fredell, informationschef hos Visma Spcs.

Eftersom skillnaden från 2009 till 2010 var så liten är de regionala skillnaderna delvis stora. Bara fyra län uppvisar minskningar – Stockholm, Västra Götaland, Örebro och Östergötland. I övriga sjutton län redovisas ökningar, vilket framgår av den bifogade pdf-filen.

Mest småföretagare
Att omfattningen av falsarierna är stor styrks av det faktum att de polisanmälda fallen ökat kraftigt de senaste två åren. Majoriteten av dem som drabbas är småföretagare. Det sammanlagda värdet av bluffakturorna uppskattas till flera hundra miljoner kronor.

– Fortfarande är det dock långt ifrån alla som anmäler brotten. Antingen struntar de i fakturorna eller så bestrider de dem på det sätt som exempelvis organisationen Svensk Handel och företaget Varningsinfo i Sverige ger information om på sina webbplatser, säger Lars Fredell.

Fakta om bluffakturor: 2010 polisanmäldes 13 130 fakturabedrägerier enligt Brottsförebyggande rådets preliminära statistik. Det kan jämföras med 13 667 anmälningar 2009, en minskning med knappt 4 procent. 2009 hade bedrägerierna dock ökat med drygt 30 procent jämfört med 2008, då 9.976 anmälningar gjordes. Mer detaljer finns i den bifogade pdf-versionen av pressmeddelandet. Vismas undersökning genomfördes med en enkät via nyhetstjänsten Visma Infoline den 28-30 januari 2010.

För mer information kontakta
Lars Fredell, informationschef Visma Spcs AB, 0708-39 69 25, lars.fredell@visma.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • bedrägeri
  • bluffakturor
  • bluffaktura

Vismakoncernen är Nordens ledande leverantör av produkter och tjänster inom programvara, outsourcing, inköpslösningar, betalningstjänster och butiksdatalösningar. Visma förenklar och effektiviserar verksamhetsprocesser hos 220 000 kunder i både privat och offentlig sektor i norra Europa. Koncernen har drygt 4 300 anställda, varav 1 300 i Sverige. Läs mer på visma.se.

Kontakter

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73