Pressmeddelande -

Småföretagare mer negativa till euron än andra

Opinionen mot ett införande av euro som valuta i Sverige är starkare bland småföretagare än bland medborgare i gemen. 63 procent av företagarna skulle säga nej i en omröstning, jämfört med 58 procent av hela befolkningen.

Detta framgår av en dagsfärsk undersökning från Visma Infoline, som ställt frågan apropå en undersökning från Statistiska centralbyrån.

Enligt SCB:s undersökning i hela den röstberättigade befolkningen skulle 58 procent ha röstat nej till euron om det hållits en folkomröstning nu. Bara cirka 29 procent skulle ha röstat ja, medan omkring 13 procent uppgav att de inte vet hur de skulle rösta.

I Visma Infolines undersökning, som gjordes under tisdagen, ställdes motsvarande fråga till målgruppen småföretagare. Den enkäten visar att drygt 63 procent är negativa till euron, medan 28 procent är positiva och cirka 8 procent inte tagit ställning.

Tydlig förändring på två år
När liknande undersökningar gjordes för två år sedan var förhållandet omvänt. Då var småföretagarna mer positiva till euron än befolkningen i övrigt. Hösten 2008 tyckte 57 procent av företagarna att kronan borde bytas mot den gemensamma europeiska valutan och bara 38 procent var emot. 5 procent hade ingen bestämd uppfattning i frågan.

Vid samma tillfälle visade en Sifomätning att 42 procent av befolkningen var för euron, medan 47 procent var negativa och 11 procent inte hade tagit ställning.

De båda småföretagarenkäterna genomfördes via nyhetstjänsten Visma Infoline, som har cirka 90.000 dagliga läsare.

För mer information kontakta
Lars Fredell, informationschef för Visma Spcs AB, 0470-70 60 50, lars.fredell@visma.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Vismakoncernen är Nordens ledande leverantör av produkter och tjänster inom programvara, outsourcing, inköpslösningar, betalningstjänster och butiksdatalösningar. Visma förenklar och effektiviserar verksamhetsprocesser hos 220 000 kunder i både privat och offentlig sektor i norra Europa. Koncernen har drygt 4 200 anställda, varav 1 200 i Sverige. Läs mer på visma.se.

Kontakter

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73

Relaterat innehåll